Kaspersky Endpoint Security for Windows

Khi quyết định tải về gói phân phối của mô-đun Mã hóa AES, phải được hướng dẫn bằng luật quốc gia của đất nước mà Bạn đang cư trú liên quan đến phương tiện mật mã.

Hướng dẫn triển khai mô-đun Mã hóa AES

Hiện có phiên bản trước của ứng dụng để tải về.


Phiên bản Mới nhất

Version 11 (11.0.1.90) (Distributive AES256) Tải về
Version 11 (11.0.1.90) (Distributive AES56) Tải về

Bổ trợ Quản lý Ứng dụng

Administration Plug-In for version 11 Tải về
Administration Plug-In for version 11 Windows Tải về

OnlineHelp For Version 11 Tải về

Ghi chú Phát hành

Release Notes For Version 11 Tải về