Kaspersky Lab khuyến nghị quản trị hệ thống sử dụng Kaspersky Security Center để quản lý các máy trạm, điện thoại thông minh và máy chủ. Kaspersky Security Center thay thế cho Kaspersky Administration Kit.

Phiên bản Mới nhất

Version 10 (10.5.1781.0) Windows [.exe] (Lite package) Tải về
Version 10 (10.5.1781.0) Windows [.exe] (Web Console) Tải về
Version 10 (10.5.1781.0) Windows [.exe] (Full package) Tải về
Version 10 (10.5.1781.0) Windows [.exe] (Administration Console) Tải về
Version 10 (10.3.407.0) Linux (deb) x64 [.deb] (Web Console) Tải về
Version 10 (10.3.407.0) Linux (deb) x86 [.deb] (Web Console) Tải về
Version 10 (10.3.407.0) Linux (rpm) x64 [.rpm] (Web Console) Tải về
Version 10 (10.3.407.0) Linux (rpm) x86 [.rpm] (Web Console) Tải về

Tài liệu

Administrator Guide For Version 10 Tải về
Documentation For Version 10 Tải về
Getting Started For Version 10 Tải về
Implementation Guide For Version 10 Tải về
User Guide (Web-Console) For Version 10 Tải về

Ghi chú Phát hành

Release Notes For Version 10 Tải về

*Kaspersky Endpoint Security for Windows (Gói phân phối AES256) và Kaspersky Security Center for Windows (Gói đầy đủ) bao gồm các thuật toán mã hóa AES256. Bằng cách tải về và sử dụng gói này, người dùng nhận trách nhiệm về việc tuân thủ luật địa phương.