Chính sách về Quyền riêng tư của Kaspersky Lab dành cho các Trang web

Chính sách về quyền riêng tư này được áp dụng cho AO Kaspersky Lab, có trụ sở tại bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Liên bang Nga và trang web của các công ty liên kết với Kaspersky (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab” hoặc “chúng tôi”) nhận dữ liệu và liên kết tới Chính sách về Quyền riêng tư này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web Kaspersky không hiển thị hoặc liên kết tới Chính sách về Quyền riêng tư này hoặc không có Chính sách về Quyền riêng tư riêng của họ. Chính sách này cũng không áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm của Kaspersky Lab trừ khi chúng liên kết tới Chính sách về Quyền riêng tư này.

Trong Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi thông báo cho bạn về cách xử lý và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Là công ty chuyên về bảo mật, tính bảo mật và sự an toàn của dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bảo mật. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web này thường xuyên vì Chính sách về Quyền riêng tư này có thể được cập nhật do có thể có sửa đổi về luật hoặc thay đổi về quy trình nội bộ của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm Chính sách Toàn cầu về Quyền riêng tư của Kaspersky Lab, hãy truy cập vào đây.

Lần cập nhật gần đây nhất: 01.12.2017

1. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là gì?

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định được danh tính. Nếu chúng tôi không thể (hoặc ít nhất là không thể khi có lượng thời gian và công sức tương xứng) gửi liên kết trực tiếp đến cá nhân bạn thì thông tin này không phải là dữ liệu cá nhân.

2. Nói chung, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Nguyên tắc chung

Nói chung, bạn có thể truy cập và đọc hầu hết các phần nội dung trên trang web của chúng tôi mà không phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Dữ liệu thống kê

Để phục vụ quá trình truy xuất thông tin được yêu cầu của bạn từ trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi lưu trữ một số dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ và/hoặc dùng cho mục đích thống kê số liệu hoặc bảo mật bằng hình thức ẩn danh hoặc giả danh. Trong trường hợp này, thông tin chung được ghi lại, chẳng hạn như tên miền hoặc loại trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ không thể suy ra danh tính của bạn từ những dữ liệu này. Chúng tôi sẽ xóa ngay những dữ liệu ẩn danh hoặc giả danh này sau khi đánh giá ý nghĩa thống kê của chúng.

Nội dung Chất lượng cao

Để truy cập nhiều nội dung khác nhau, chẳng hạn như Sách trắng, Video, đăng ký sự kiện hoặc truy cập tài liệu chuyên về tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email và tên của bạn dưới dạng dữ liệu bắt buộc để truy cập nội dung chất lượng cao này và nhằm cung cấp thêm thông tin về nội dung khác cho bạn. Những dữ liệu này sẽ được văn phòng Kaspersky phụ trách khu vực của bạn dùng để cung cấp cho bạn thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể sẽ quan tâm. Bạn đăng ký tự nguyện và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email. Trong trường hợp đó, dữ liệu đăng ký của bạn sẽ bị xóa và bạn sẽ không thể truy cập Nội dung Chất lượng cao được nữa trừ khi bạn đăng ký lại.

Các bản dùng thử miễn phí

Nếu bạn muốn dùng thử sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email và tên của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để gửi mã kích hoạt và nhắc bạn về thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử. Tối đa 14 ngày kể từ khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn có thể nhận được lời nhắc cuối cùng và lời mời mua bản quyền chính thức. Bạn đăng ký dùng thử tự nguyện và có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email. Sau khi bạn hủy đăng ký, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin của bạn trừ khi bạn quyết định mua bản quyền chính thức.

Bản tin, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và ưu đãi đặc biệt

Nếu bạn đã đăng ký và cung cấp cho chúng tôi tên cũng như địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng những dữ liệu này để cung cấp thêm thông tin cho bạn về sản phẩm và dịch vụ, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể sẽ quan tâm. Bạn đăng ký trên tinh thần tự nguyện và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký có trong mỗi email. Trong trường hợp đó, tên và địa chỉ email của bạn sẽ được xóa và chúng tôi sẽ không thể gửi những loại email này cho bạn được nữa, trừ khi bạn đăng ký lại. 

Biểu mẫu liên hệ

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ và hỗ trợ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (các trường nhập dữ liệu được đánh dấu “*”). Chúng tôi sẽ chỉ xử lý hoặc sử dụng những thông tin này khi cần liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn thông tin mà bạn muốn. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin (thông qua các trường dữ liệu không được đánh dấu “*”). Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ xử lý những thông tin này theo tất cả các yêu cầu bảo vệ dữ liệu áp dụng. Dữ liệu này sẽ được chuyển tiếp đến đội ngũ Kaspersky phụ trách khu vực của bạn. Đội ngũ Kaspersky khu vực sẽ sử dụng những dữ liệu này để liên hệ với bạn.

Live Web Chat

Khi bạn sử dụng dịch vụ Live Web Chat, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và thực hiện những nghĩa vụ tương ứng của chúng tôi. Cụ thể:

 • chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của phiên trò chuyện, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, ngày và giờ trò chuyện cũng như dữ liệu nội dung trò chuyện và các tập tin được tải lên để cung cấp dịch vụ cho bạn
 • ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý nội dung trò chuyện của bạn với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi (lịch sử trò chuyện) và mọi tập tin được tải lên để kiểm soát và cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi và/hoặc hiểu rõ hơn các yêu cầu bằng cách so sánh với các cuộc trò chuyện trước đây
 • chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ e-mail, mã kích hoạt và số giấy phép của bạn để nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể xem thông tin tài khoản, xử lý yêu cầu và gửi nội dung trò chuyện của bạn đến cho bạn

Khảo sát hàng năm về mức độ hài lòng của khách hàng dành cho người dùng Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật

Kaspersky Lab tiến hành khảo sát hàng năm đối với người dùng Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Để tiến hành khảo sát hàng năm về mức độ hài lòng của khách hàng, chúng tôi sẽ nhận những thông tin sau đây:

 • Địa chỉ email của bạn, thông tin này giúp chúng tôi xác định danh tính của bạn với tư cách là người dùng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên kết ý kiến của bạn trong bản khảo sát với các lần liên hệ cũng như lịch sử các yêu cầu được gửi đến Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật.
 • Đánh giá của bạn dành cho Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi và các đề xuất sẽ được dùng để cải tiến chất lượng dịch vụ mà Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Kaspersky Lab cung cấp.

Nghĩa vụ pháp lý

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu pháp lý của cơ quan chính phủ, tòa án tư pháp hoặc cơ quan thi hành luật hoặc để bảo vệ sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ cá nhân nào hoặc để ngăn chặn hoặc dừng hoạt động mà chúng tôi xem là bất hợp pháp.

3. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại các trang web đặc biệt như thế nào?

My Kaspersky, Kaspersky Small Office Security Management Console, Kaspersky Business Hub, Anti-Theft Web ManagementProtect a Friend, được gọi chung là “Cổng thông tin”

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng Cổng thông tin và truy cập tất cả các chức năng của sản phẩm này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân, nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email (sẽ được dùng làm tên người dùng) và mật khẩu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp các dịch vụ của Cổng thông tin cho bạn, trừ khi bạn đăng ký xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng (ví dụ như nhận tin tức hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab qua email).

Hãy liên kết tài khoản của bạn với một tài khoản Facebook nếu bạn muốn đăng nhập vào My Kaspersky bằng thông tin đăng nhập Facebook của bạn.

Hãy truy cập Chính sách Dữ liệu của Facebook để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

Cài đặt Tài khoản và Mua hàng

Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và tùy chọn hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Cài đặt Tài khoản". Ngoài ra, bạn có thể xem lại lịch sử mua hàng của bạn từ nhà cung cấp cửa hàng trên web của chúng tôi.

Trong Cài đặt Tài khoản, bạn cũng có thể liên kết một thẻ ngân hàng để dễ dàng mua thêm các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab. Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, nhà cung cấp cửa hàng trên web của chúng tôi sẽ kết nối dữ liệu thẻ ngân hàng với tài khoản của bạn và lưu giữ dữ liệu đó cho các đơn đặt hàng trong tương lai. Kaspersky Lab sẽ thiết lập một liên kết đặc biệt với tài khoản của nhà cung cấp cửa hàng trên web và sẽ thay mặt bạn đặt hàng bất cứ khi nào bạn thực hiện việc này. Nhà cung cấp cửa hàng trên web cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin về ngày hết hạn và 4 ký tự cuối cùng trong số thẻ ngân hàng của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có quyền truy cập dữ liệu khác của thẻ tín dụng do nhà cung cấp cửa hàng trên web lưu trữ. Việc liên kết với tài khoản của bạn sẽ chỉ được thiết lập bằng cách kết hợp mật khẩu và ID Người dùng nội bộ. Các thông tin đăng nhập này sẽ không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập thẻ ngân hàng của bạn hoặc dữ liệu cá nhân khác do nhà cung cấp cửa hàng trên web lưu trữ. ID Người dùng nội bộ được dùng để kích hoạt đơn đặt hàng mà bạn đã thực hiện thông qua cửa hàng trực tuyến.

Thiết bị

Sau khi đăng ký, bạn có thể quản lý tất cả các thiết bị mà bạn bảo vệ bằng sản phẩm của Kaspersky Lab. Ví dụ: bạn có thể bảo vệ những thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp, dễ dàng kiểm tra trạng thái của các sản phẩm Kaspersky Lab trên từng thiết bị hoặc khắc phục những sự cố hiện có. Để thực hiện việc đó, bạn cần kết nối các thiết bị này bằng cách sử dụng chức năng "Thiết bị". Trong trường hợp đó, liên kết giữa tài khoản Cổng thông tin của bạn và các thiết bị mà bạn kết nối sẽ được thiết lập. Tất nhiên, liên kết này sẽ chỉ được dùng để cung cấp cho bạn các dịch vụ quản lý "Thiết bị", trừ khi bạn đăng ký sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng.

Giấy phép

Bạn có thể quản lý tất cả các giấy phép sản phẩm Kaspersky Lab của bạn bằng cách sử dụng chức năng "Giấy phép" nếu bạn thêm (các) mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm và kết nối sản phẩm đó với thiết bị mà sản phẩm được sử dụng. Bạn cũng có thể chọn tự động nhận lời nhắc về những giấy phép sắp hết hạn hoặc sử dụng chức năng tự động gia hạn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi lời nhắc cho bạn qua email nếu bạn đã đăng ký một cách rõ ràng.

Hỗ trợ dành cho người dùng sản phẩm dành cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ (qua cổng thông tin My Kaspersky)

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ để yêu cầu hỗ trợ từ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật hoặc Virus Lab của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để có thể cung cấp những hỗ trợ như vậy cho bạn, chẳng hạn như số đăng ký/số giấy phép, địa chỉ email và thông tin về sản phẩm liên quan đến vấn đề của bạn, phần cứng máy tính, phần mềm và bản chất của vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hơn nữa, có thể hữu ích hoặc thậm chí là cần thiết cho mục đích này nếu bạn gửi cho chúng tôi các tập tin mà bạn đang gặp vấn đề qua chức năng "tải lên". Các tập tin này cũng có thể chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên tập tin, siêu dữ liệu hoặc nội dung được liên kết tới danh tính của một người. Tất nhiên, bạn luôn có thể lựa chọn tải lên tập tin hay không.

Trang web Kaspersky Motorsport

Paddock

Khi bạn đăng ký Paddock, chúng tôi sẽ xử lý họ, tên, địa chỉ email của bạn và tên người dùng/mật khẩu được chọn đồng thời gửi cho bạn một email để xác nhận đăng ký của bạn.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn cá nhân của bạn và để lại nhận xét cho người dùng khác. Các nhận xét này sẽ được hiển thị cho tất cả người dùng miễn là hệ thống của chúng tôi xem những nhận xét đó là phù hợp và tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị trực tiếp cùng với nhận xét của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng khả năng nhận xét vì lợi ích của những người dùng Paddock khác.

Bạn có thể xóa tài khoản Paddock của bạn bất cứ lúc nào bạn muốn. Nếu bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi trong vòng 24 giờ.

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để thông báo khi có thêm chức năng mới, để bạn biết khi nào Paddock được mở trước các cuộc đua và thỉnh thoảng giới thiệu các sản phẩm liên quan mà chúng tôi cảm thấy phù hợp.

Kết nối với chúng tôi

Khi bạn nhập thông tin của bạn vào phần này của trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận việc đăng ký của bạn. Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ thường xuyên gửi email cho bạn để cập nhật những tin tức mới nhất từ Kaspersky Motorsport. Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của bạn và hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các liên kết liên quan có trong từng email.

Liên hệ với chúng tôi

Khi bạn nhập thông tin chi tiết của bạn vào phần này của trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn từ biểu mẫu này để trả lời câu hỏi của bạn.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng Kaspersky Endpoint Security Cloud và có quyền truy cập tất cả chức năng của sản phẩm này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân, nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email (sẽ được dùng làm tên người dùng) và mật khẩu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp các dịch vụ của Kaspersky Endpoint Security Cloud cho bạn, trừ khi bạn đăng ký xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng (ví dụ như nhận tin tức hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab qua email).

Cài đặt tài khoản

Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và các cài đặt riêng hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Cài đặt tài khoản".

Thiết bị

Sau khi đăng ký, bạn có thể quản lý tất cả thiết bị mà bạn bảo vệ bằng các sản phẩm Kaspersky Lab và Kaspersky Endpoint Security Cloud. Ví dụ: bạn có thể bảo vệ những thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp, dễ dàng kiểm tra trạng thái của các sản phẩm Kaspersky Lab trên từng thiết bị hoặc khắc phục những sự cố hiện có. Để thực hiện việc đó, bạn cần kết nối các thiết bị này bằng cách sử dụng chức năng Kaspersky Endpoint Security Cloud. Trong trường hợp đó, liên kết giữa tài khoản của bạn và các thiết bị mà bạn kết nối sẽ được thiết lập. Để có thể bắt đầu quản lý các thiết bị qua Kaspersky Endpoint Security Cloud, bạn nên thực hiện tất cả các bước cần thiết để tuân thủ luật áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ Kaspersky Endpoint Security Cloud. Ngoài ra, bạn nên điều chỉnh cài đặt của chức năng Kaspersky Endpoint Security Cloud ở mức độ cần thiết để tuân thủ trong tình huống sử dụng của bạn. Hãy tham khảo tài liệu trực tuyến của chúng tôi để biết chi tiết.

Để đảm bảo Kaspersky Endpoint Security Cloud hoạt động được, các thiết bị được quản lý sẽ truyền dữ liệu sang Máy chủ Quản trị. Để xem danh sách dữ liệu được Kaspersky Endpoint Security Cloud thu thập trên những thiết bị được quản lý, hãy tham khảo phần "Giới thiệu về việc cung cấp dữ liệu".

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng Kaspersky Security for Microsoft Office 365 và có quyền truy cập tất cả các chức năng của sản phẩm này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân. Điều này có nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email, tên công ty và mật khẩu của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản Kaspersky Endpoint Security Cloud. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365, trừ khi bạn đăng ký xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng (ví dụ như nhận tin tức hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab qua email). Địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký sẽ được dùng cho các thông báo liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365, bao gồm thông báo cho bạn khi dịch vụ không khả dụng, khi hết thời gian dùng thử hoặc khi các bản cập nhật đã được phát hành.

Cài đặt tài khoản

Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và các cài đặt riêng hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Cài đặt tài khoản".

Cấu hình dịch vụ

Dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 được tích hợp trực tiếp với Office 365 và cần quyền truy cập Exchange Online.

Nếu bạn chọn cấu hình tự động, dịch vụ sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập Quản trị viên Toàn cầu. Dịch vụ sẽ không lưu dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ dùng dữ liệu này cho lần cấu hình đầu tiên và tạo tài khoản đặc biệt để bảo vệ email.

Nếu bạn chọn cấu hình thủ công thì không cần có thông tin đăng nhập Quản trị viên Toàn cầu và tài khoản đặc biệt dùng để bảo vệ email sẽ được quản trị viên tạo thủ công.

Vận hành dịch vụ

Trong quá trình vận hành, dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 sẽ nhận tin nhắn và các nội dung cần quét khác (cuộc họp, công việc, v.v..) và các dữ liệu này được xử lý theo cài đặt bảo vệ. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 không lưu tin nhắn hoặc các nội dung cần quét trong cơ sở hạ tầng của mình.

Danh sách dữ liệu mà dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 có thể truy cập cũng như dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành dịch vụ được trình bày trong phần "Giới thiệu về việc cung cấp dữ liệu" của tài liệu.

Hỗ trợ

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để yêu cầu hỗ trợ từ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật hoặc Virus Lab của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin mà chúng tôi cần để giúp bạn, chẳng hạn như số đăng ký/số giấy phép, địa chỉ email, dữ liệu về sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vấn đề của bạn, thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính, bản chất của vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hơn nữa, có thể hữu ích hoặc thậm chí là cần thiết cho mục đích này nếu bạn gửi cho chúng tôi các tập tin mà bạn đang gặp vấn đề qua chức năng "tải lên" của Tài khoản Công ty. Các tập tin này cũng có thể chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên tập tin, siêu dữ liệu hoặc nội dung cụ thể của từng người dùng hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Tất nhiên, bạn luôn có thể lựa chọn tải lên tập tin hay không.

Kaspersky Lab VirusDesk

Kaspersky VirusDesk là trang web được thiết kế để quét các tập tin và URL để tìm vi-rút và cung cấp kết quả quét cho bạn, nhằm giúp chúng tôi cải tiến các phương pháp phát hiện của mình sao cho có lợi nhất cho bạn đồng thời cung cấp cho bạn thêm thông tin về bất kỳ tập tin hoặc URL nào có thể:

 1. a) độc hại, nhưng phần mềm chống virus của Kaspersky Lab chưa phát hiện và/hoặc bị xếp loại là độc hại (“Bị nhiễm virus”) hoặc
 2. b) sạch, nhưng phần mềm chống virus của Kaspersky Lab đã phân loại sai là độc hại (“Cảnh báo sai”).

Để phục vụ mục đích này, Kaspersky VirusDesk cho phép bạn tải một tập tin (có dung lượng tối đa là 50 MB) lên máy chủ của chúng tôi hoặc cung cấp một địa chỉ URL cho chúng tôi để kiểm tra tình trạng lây nhiễm phần mềm độc hại tiềm ẩn và cho phép các chuyên viên tại Kaspersky Anti-Virus Lab tiến hành quét thêm và phân tích nội dung về khía cạnh đó.

Tại Kaspersky Lab, chúng tôi tôn trọng mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cần thiết cho việc vận hành Kaspersky Virus Desk.

Bạn hoàn toàn quyết định việc có cung cấp dữ liệu cá nhân hay không. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không muốn cung cấp thông tin cần thiết, bạn có thể không sử dụng được Kaspersky Virus Desk. Ví dụ, nếu một tập tin mà bạn muốn tải lên để quét chứa dữ liệu cá nhân thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định xem bạn có muốn và có được phép chia sẻ dữ liệu với chúng tôi hay không. Tại Kaspersky Lab, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những dữ liệu như vậy để phục vụ mục đích quét và phân tích xem những dữ liệu đó có nhiễm phần mềm độc hại hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về quyền của bạn trong việc chia sẻ những dữ liệu đó cho chúng tôi.

Nếu muốn nhận phản hồi về khả năng nhiễm phần mềm độc hại của thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể nhập địa chỉ e-mail của bạn sau khi nhấp vào “Tôi muốn nhận kết quả kiểm tra qua email”. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để cung cấp những kết quả đó cho bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho bạn dựa trên các yêu cầu trước đây.

Kaspersky CompanyAccount

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng CompanyAccount và truy cập tất cả tính năng của sản phẩm này, bạn phải tạo:

 • tài khoản cá nhân
 • một tài khoản cho công ty của bạn, trừ khi đồng nghiệp của bạn đã thực hiện điều này trước đây

Điều này đòi hỏi bạn phải cung cấp địa chỉ e-mail công ty của bạn (sẽ được dùng làm tên người dùng của bạn), mật khẩu, họ và tên, tên công ty và quốc gia, giấy phép sử dụng các ứng dụng Kaspersky Lab của công ty bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng những thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của CompanyAccount, trừ khi bạn chọn cho phép xử lý và sử dụng dữ liệu này cho các mục đích khác. Sau khi đăng ký, tài khoản cá nhân của bạn sẽ được liên kết với tài khoản của công ty bạn.

Nếu tài khoản của công ty bạn đã được tạo trước đây thì thông tin đăng ký của bạn (họ tên và địa chỉ e-mail công ty) sẽ được gửi tới Quản trị viên CompanyAccount từ công ty của bạn. Quản trị viên thường là nhân viên công ty đăng ký tài khoản công ty và tài khoản cá nhân đầu tiên.

Cài đặt tài khoản

Bạn có thể xem, cập nhật, sửa thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn bất cứ lúc nào hoặc xóa tài khoản trên tab "Tài khoản của tôi". Sau khi tài khoản của bạn bị xóa, dữ liệu của bạn sẽ được Kaspersky Lab lưu trữ để cải thiện dịch vụ khách hàng, tuy nhiên bạn sẽ bị chặn truy cập CompanyAccount bằng tài khoản đó.

Quản trị viên CompanyAccount của công ty bạn cũng có thể thay đổi cài đặt tài khoản của bạn và đặt lại mật khẩu.

Nếu bạn là Quản trị viên CompanyAccount của công ty thì bạn có thể chỉnh sửa các tài khoản cá nhân của tất cả các đồng nghiệp và chặn tài khoản của cả công ty (các tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ vẫn còn trong hệ thống).

Giấy phép

Bạn có thể thêm và xem giấy phép của công ty đối với các sản phẩm Kaspersky Lab trên tab "Giấy phép" của CompanyAccount (mã kích hoạt hoặc các tập tin mã khóa cho từng sản phẩm). Giấy phép được cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được tự động thêm vào CompanyAccount của công ty bạn.

Các tập tin mã khóa không được lưu trữ vật lý trên CompanyAccount. Hệ thống chỉ lưu trữ hồ sơ về giấy phép của công ty bạn.

Mọi nhân viên công ty có tài khoản cá nhân liên kết với CompanyAccount của công ty bạn đều có quyền truy cập danh sách giấy phép.

Quản trị viên CompanyAccount có thể xóa giấy phép của công ty bạn bằng cách xóa chúng khỏi danh sách này.

Hợp đồng

Nếu công ty của bạn mua thêm các dịch vụ hỗ trợ khách hàng thì sau khi một giao dịch mua đã được ghi lại, bạn có thể xem danh sách các dịch vụ được mua trên tab "Hợp đồng".

Danh sách hợp đồng sẽ được cung cấp cho những nhân viên công ty được chỉ rõ là được phép sử dụng dịch vụ trả phí vào thời điểm mua. Những người này sẽ tự động nhận được thông báo về việc hết hạn hợp đồng.

Yêu cầu hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng hoặc Bộ phận Anti-Virus Lab để được hỗ trợ qua CompanyAccount, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin mà chúng tôi có thể cần để hỗ trợ cho bạn. Ví dụ, những thông tin này có thể bao gồm thông tin về sản phẩm liên quan đến yêu cầu của bạn, phần cứng máy tính, mạng của công ty, phần mềm và bản chất của vấn đề mà bạn đã gặp phải. Hơn nữa, có thể hữu ích hoặc thậm chí là cần thiết nếu bạn gửi cho chúng tôi các tập tin mà bạn đang gặp vấn đề hoặc các tập tin xác định cấu hình của máy tính hoặc mạng của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tùy chọn "Đính kèm tập tin" trong biểu mẫu yêu cầu. Các tập tin này cũng có thể chứa tên tập tin, siêu dữ liệu hoặc nội dung cụ thể của từng người dùng hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Bạn luôn có thể chọn có tải các tập tin này lên hay không. Nếu bạn muốn tải tập tin lên, trước tiên hãy xem và chấp nhận Quy tắc cung cấp dữ liệu của chúng tôi trên trang tải tập tin lên.

Để chọn bộ phận hỗ trợ khách hàng phù hợp với yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về giấy phép của công ty bạn, quốc gia và có thể là ngôn ngữ giao diện được chọn trong CompanyAccount của bạn.

Đồng nghiệp có thể truy cập các yêu cầu của bạn nếu Quản trị viên CompanyAccount thay đổi thủ công các cài đặt tương ứng (theo mặc định, Quản trị viên có thể xem các yêu cầu). Quyền truy cập các yêu cầu không bị giới hạn về mặt thời gian nhưng các tập tin mà bạn tải lên có thể bị xóa sau 6 tháng kể từ khi yêu cầu của bạn được đóng.

Kaspersky Lab Partner Portal

Chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân khi bạn đặt hàng, đăng ký sản phẩm, yêu cầu dịch vụ, trả lời khảo sát, tham dự cuộc thi và khi bạn giao dịch thư từ với chúng tôi hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Ví dụ:

 • Nếu bạn gửi một đơn đặt hàng trực tuyến cho chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số thẻ tín dụng của bạn.
 • Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email hoặc điện thoại, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để hoàn tất giao dịch, chẳng hạn như số đăng ký/giấy phép của bạn và thông tin về phần cứng máy tính, phần mềm và bản chất của vấn đề bạn đang gặp phải.

Bạn toàn quyền quyết định có tiếp tục bất kỳ hoạt động nào cần có thông tin cá nhân hay không. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không muốn cung cấp thông tin được yêu cầu, bạn có thể không hoàn tất được giao dịch.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo những cách sau:

 • Để cung cấp cho bạn thông tin về các cảnh báo virus, nâng cấp sản phẩm, sản phẩm mới, dịch vụ, bản tin, email cung cấp thông tin và nghiên cứu về các ý tưởng sản phẩm hoặc cải tiến trong tương lai
 • Để hỗ trợ chúng tôi trong việc tạo ra nội dung có liên quan đến bạn
 • Để cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt của Kaspersky mà bạn có thể quan tâm
 • Để hỗ trợ chúng tôi trong việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đáp ứng nhu cầu của bạn
 • Để cho phép bạn mua và tải xuống các sản phẩm, truy cập các dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động do bạn chọn
 • Để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy phần mềm, dịch vụ hoặc thông tin sản phẩm quan trọng

Kaspersky Lab sử dụng dịch vụ của các nhà thầu bên ngoài để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin có thể được sử dụng để phân phối sản phẩm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý đơn đặt hàng. Các nhà cung cấp của chúng tôi phải giữ an toàn và bảo mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng thông tin cá nhân trên danh nghĩa của Kaspersky Labs và không vì mục đích nào khác.

4. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của Kaspersky

Trang web của chúng tôi được thiết kế với tiêu chí hạn chế tối đa việc xử lý dữ liệu cá nhân. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để đáp ứng những yêu cầu pháp lý. Ví dụ như trường hợp có lý do để nghi ngờ một hành vi phạm tội hoặc sử dụng sai trang web của chúng tôi.

Để cung cấp một số dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Trong phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cần truy cập dữ liệu cá nhân, chúng tôi đảm bảo rằng hoạt động truy cập này được giới hạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ tương ứng. Hơn nữa, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cũng phải tuân thủ tất cả quy định bảo vệ dữ liệu được áp dụng.

5. Chúng tôi có sử dụng cookie hoặc plugin mạng xã hội không?

Chúng tôi sử dụng nhiều loại “cookie” khác nhau (các tập tin văn bản nhỏ được đặt trong thiết bị của bạn):

 • Cookie dữ liệu nhập của người dùng
 • Cookie xác thực
 • Cookie quảng cáo bên thứ ba
 • Cookie phân tích bên thứ nhất
 • Cookie theo dõi plugin mạng xã hội

Bạn có thể cấu hình trình duyệt sao cho các cookie bị chặn hoặc hệ thống thông báo cho bạn bất cứ khi nào một trang web muốn đặt một cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể khiến bạn không thể tiếp tục sử dụng tất cả các chức năng của trang web.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng nhiều loại “plugin mạng xã hội” khác nhau.

Hãy tìm danh sách cookie được nhúng vào các trang web của chúng tôi và bảng giải thích các plugin mạng xã hội mà chúng tôi sử dụng ở đây.

6. Bảo vệ dữ liệu cho đối tác và liên kết

Trang web của chúng tôi chứa nhiều liên kết tới các công ty mà chúng tôi duy trì mối quan hệ kinh doanh, đặc biệt tới nhà cung cấp cửa hàng trên web Digital River của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ yêu cầu bảo vệ dữ liệu đối với hoạt động sử dụng trang web của đối tác. Để biết thông tin về bảo vệ dữ liệu khi truy cập các trang web này, hãy tham khảo các chính sách về quyền riêng tư trên trang web của công ty tương ứng.

8. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã nhận được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ đặc biệt. Quyền truy cập được giới hạn ở một số lượng hạn chế các cá nhân được ủy quyền cần có quyền truy cập để quản lý trang web của chúng tôi hoặc đảm bảo trang web hoạt động bình thường, đặc biệt là về hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi triển khai các biện pháp hành chính, vật lý và điện tử tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi không bị truy cập trái phép. Chúng tôi mã hóa tất cả thông tin cá nhân được truyền bằng công nghệ Lớp Cổng Bảo mật (Secure Sockets Layer - SSL) và chỉ lưu trữ những thông tin đó trong các trung tâm dữ liệu được bảo vệ.

9. Bạn có những quyền gì với dữ liệu cá nhân của bạn?

Bạn có thể truy cập và thay đổi hồ sơ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã lưu trữ và (các) mục đích lưu trữ đó. Nếu chúng tôi đã lưu trữ dữ liệu sai về bạn, mặc dù chúng tôi luôn cố gắng chỉ lưu trữ dữ liệu chính xác và mới nhất, chúng tôi sẽ sửa dữ liệu đó ngay lập tức khi phát hiện ra hoặc theo yêu cầu của bạn.

Trong những trường hợp này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Trong trường hợp bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc rút lại việc đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên. Bạn cũng có thể xóa thông tin tài khoản của bạn bằng cách xác nhận cài đặt này trong hồ sơ của bạn hoặc thực hiện các chức năng cụ thể được cung cấp trong các trang web đặc biệt tương ứng.

Nếu dữ liệu của bạn không thể xóa được vì lý do kỹ thuật hoặc pháp lý, chúng tôi sẽ chặn dữ liệu đó.

10. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi.