Chuyển đến nội dung chính

Kaspersky – Điều khoản Sử dụng cho xếp hạng và đánh giá

Điều khoản Sử dụng cho xếp hạng và đánh giá này ("Điều khoản Sử dụng") chi phối hành vi của bạn liên quan đến dịch vụ Xếp hạng và Đánh giá của Khách hàng ("Dịch vụ CRR") của Công ty TNHH Kaspersky Lab UK, địa chỉ đăng ký tại: New Bridge Street House, Số 30-34 Phố New Bridge, London EC4V 6BJ, Vương quốc Anh / địa chỉ bưu điện: Tầng 1, Số 2 Phố Kingdom, Paddington, W2 6BD England, Vương quốc Anh ("Kaspersky Lab"). Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Chính sách về Quyền riêng tư cục bộ của Kaspersky Lab và Điều khoản sử dụng này thì Điều khoản sử dụng này sẽ áp dụng đối với Dịch vụ CRR.

Bằng cách gửi bất kỳ nội dung nào tới Kaspersky Lab, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Bạn là chủ sở hữu duy nhất của các quyền sở hữu trí tuệ thêm vào đó;
 • Tất cả nội dung mà bạn đăng là chính xác;
 • Bạn đủ tuổi hợp pháp;
 • Việc sử dụng nội dung mà bạn đăng không vi phạm Điều khoản Sử dụng này và sẽ không gây thương tổn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm việc nội dung hoặc tài liệu đó không mang tính phỉ báng).


Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ nội dung nào mà:

 • Bạn biết là sai, không đúng hoặc gây hiểu nhầm;
 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền sở hữu khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Vi phạm bất kỳ luật, quy chế, sắc lệnh hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những quy định về kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai sự thật);
 • Mang tính hoặc có thể được coi là có tính phỉ báng, tục tĩu, bôi nhọ, thù hận, thành kiến hoặc xúc phạm về chủng tộc hoặc tôn giáo, đe dọa hoặc quấy rối bất hợp pháp đối với bất kỳ cá nhân, mối quan hệ đối tác hoặc công ty nào;
 • Bạn đã được bồi thường hoặc xem xét bởi bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bao gồm bất kỳ thông tin nào tham chiếu đến các trang web, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại khác;
 • Chứa bất kỳ virus máy tính, sâu hoặc các chương trình máy tính hoặc tệp nào khác có khả năng gây hại.


Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Kaspersky Lab (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty con, liên danh, nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở Công ty TNHH Yotpo), không bị tổn hại trước tất cả các yêu sách, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại và tính chất, đã xác định và chưa xác định bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh do sự vi phạm các tuyên bố và bảo đảm đã nêu trên của bạn hoặc sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc quyền nào của một bên thứ ba.

Đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng, bạn cho phép Kaspersky Lab quyền không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép phụ hoàn toàn để sử dụng, tái tạo, sao chép, sửa đổi, xóa toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh từ và/hoặc bán và/hoặc phân phối nội dung đó và/hoặc kết hợp nội dung đó vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào trên toàn thế giới.

Có thể sử dụng tất cả nội dung mà bạn đăng theo quyết định riêng của Kaspersky Lab. Kaspersky Lab không đảm bảo rằng bạn sẽ có bất kỳ quyền truy đòi nào thông qua Kaspersky Lab để sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào mà bạn đã đăng. Các nội dung thường được đăng trong vòng hai đến bốn ngày làm việc. Tuy nhiên, Kaspersky có quyền gỡ bỏ hoặc từ chối đăng bất kỳ nội dung nào. Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về những nội dung mà bạn gửi, không phải Kaspersky Lab. Nội dung mà bạn đăng sẽ không theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào từ phía Kaspersky Lab, các đại lý, công ty con, công ty liên kết, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và giám đốc, cán bộ và nhân viên tương ứng của các công ty đó.

Đối tác của chúng tôi, Công ty TNHH Yotpo áp dụng cookie trong Dịch vụ CRR. Cookie là các tệp văn bản được gửi từ một trang web đến trình duyệt của bạn. Bằng cách phân tích các sở thích duyệt web của bạn, các trang web có thể sử dụng cookie để đề xuất thông tin phù hợp với bạn. Nếu không đồng ý với việc này, bạn có thể thay đổi các thiết lập trình duyệt theo cách chặn cookie hoặc máy tính của bạn sẽ thông báo cho bạn khi trang web muốn đặt cookie. Tuy nhiên, việc chặn cookie có thể đồng nghĩa với việc bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng trên trang web của bạn nữa. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie bên thứ ba của Công ty TNHH Yotpo trên trang web sau: https://www.yotpo.com/privacy-policy/