Chuyển đến nội dung chính


THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (EULA)

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (EULA) cho các sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng nhấn vào phiên bản phù hợp: Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (EULA) cho các sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng nhấn vào phiên bản phù hợp:
Tại đây bạn có thể tìm thấy Điều khoản và Điều kiện của dịch vụ Hỗ trợ khách hàng cao cấp được Kaspersky cung cấp.

Nếu bạn không thể tìm thấy các tài liệu mà bạn cần hoặc tài liệu hiện không khả dụng, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và họ sẽ cung cấp cho bạn tài liệu cần thiết.

Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về mã của bên thứ ba được sử dụng trong quá trình phát triển các website doanh nghiệp (bằng tiếng Anh).