Skip to main

Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư của Kaspersky Lab dành cho các trang web

Cập nhật lần gần nhất: ngày 28 tháng 4 năm 2020. Có gì mới

THÔNG TIN VỀ BÊN KIỂM SOÝT DỮ LIỆU

Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web của AO Kaspersky Lab, có trụ sở tại bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab” hoặc “chúng tôi”) nhận dữ liệu và đang liên kết với Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này. Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web không hiển thị hoặc không liên kết với Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này hoặc các trang web có Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư riêng. Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này cũng không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab trừ khi các sản phẩm và dịch vụ đó đang liên kết với Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này.

Trong Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này, chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn vờ việc xử lý và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Là một công ty chuyên vờ bảo mật, tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu có ý nghĩa rất quan trờng đối với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi cam kết luôn tôn trờng và bảo vệ quyờn riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bảo mật. Bạn nên truy cập trang web này thường xuyên vì chúng tôi có thể cập nhật Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này do có thể có các sửa đổi, bổ sung trong quy định pháp luật hoặc thay đổi trong quy trình nội bộ của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hời hoặc nhận xét nào vờ hoạt động xử lý thông tin cá nhân của bạn và các biện pháp bảo vệ quyờn riêng tư của Kaspersky Lab hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin hoặc tùy chờn mà bạn đã cung cấp, vui lòng liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ https://support.kaspersky.com/general/privacy hoặc trực tiếp bằng thư hoặc email đến: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Bạn cũng có thể liên hệ với đại diện tại Liên minh Châu Âu của Kaspersky Lab của chúng tôi (theo ĝiờu 27 GDPR): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

THÔNG TIN CHUNG

Nói chung, bạn có thể truy cập và đờc hầu hết các phần nội dung trên trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

ĝối với quá trình truy xuất thông tin được yêu cầu của bạn từ trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi lưu trữ một số dữ liệu cần thiết để phân phối dịch vụ và/hoặc cho mục đích thống kê hoặc bảo mật ở dạng ẩn danh hoặc sử dụng biệt danh (sử dụng biệt danh nghĩa là dữ liệu được thu thập dưới một biệt hiệu, tức là chuỗi chữ số ngẫu nhiên duy nhất được tạo nội bộ để xác định từng hồ sơ dữ liệu). Trong ngữ cảnh này, các thông tin chung được ghi lại, chẳng hạn như tên miờn hoặc loại trình duyệt. Chúng tôi sẽ không thể suy luận được danh tính của bạn từ các dữ liệu này. Chúng tôi xóa ngay các dữ liệu ẩn danh hoặc sử dụng biệt danh này sau khi đánh giá thống kê.

Chúng tôi không xử lý bất kỳ “Loại dữ liệu cá nhân đặc biệt” nào vờ bạn (bao gồm thông tin chi tiết vờ chủng tộc hoặc dân tộc, niờm tin tôn giáo hoặc triết lý, đời sống tình dục, xu hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin vờ dữ liệu sức khờe, di truyờn và sinh trắc hờc của bạn).

TẠI SAO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÝ NHÂN CỦA BẠN

Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp tùy thuộc vào trang web, dịch vụ và tính năng mà bạn sử dụng. Cụ thể, chúng tôi xử lý dữ liệu nhằm:

 • đảm bảo thực thi nghĩa vụ hợp đồng với người dùng và đảm bảo dịch vụ hoạt động đúng theo yêu cầu của khách hàng;
 • bảo vệ người dùng khời những mối đe dờa đã xác định đối với vấn đờ bảo mật thông tin;
 • cải thiện hoạt động tương tác và trải nghiệm của người dùng với dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là thay đổi giao diện và cung cấp nội dung cũng như quảng cáo mong muốn liên quan đến mục đích tiếp thị;
 • cung cấp hỗ trợ kỹ thuật vờ sản phẩm cũng như dịch vụ cho khách hàng và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ;
 • giải đáp các câu hời của bạn và tương tác với bạn theo các cách khác;
 • bảo mật trang web của chúng tôi và bảo vệ bạn cũng như chúng tôi khời hành vi gian lận.

CƠ SỞ PHÝP LÝ MÀ CHÚNG TÔI CĂN CỨ VÀO ĝỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÝ NHÂN CỦA BẠN LÀ GÌ

Cơ sở hợp pháp mà chúng tôi căn cứ vào để xử lý dữ liệu cá nhân chung của bạn:

 • xử lý trong trường hợp cần thiết để thực hiện hợp đồng với chủ thể dữ liệu hoặc để thực hiện các bước ký kết hợp đồng;
 • trong trường hợp cần thiết cho lợi ích chính đáng của chúng tôi và lợi ích cũng như quyờn cơ bản của bạn không xung đột với các lợi ích đó:
  • đảm bảo trang web cũng như các hệ thống CNTT liên quan của chúng tôi được bảo mật liên tục và hoạt động đúng cách, đồng thời ngăn chặn gian lận;
  • chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân ở mức độ hạn chế trong trường hợp cá nhân người dùng đã yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của hờ nhằm đảm bảo rằng Kaspersky Lab luôn tuân thủ yêu cầu của hờ.
 • sự đồng ý cụ thể của bạn vờ việc xử lý cho Mục đích được đờ cập;
 • việc xử lý là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.

TỰ ĝỘNG QUYẾT ĝỊNH

Chúng tôi không sử dụng tính năng tự động quyết định tại Trang web và Dịch vụ của mình.

NHỮNG LOẠI DỮ LIỆU CÝ NHÂN CHÚNG TÔI XỬ LÝ VÀ CÝCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ CÝC LOẠI DỮ LIỆU ĝÓ

My Kaspersky, Kaspersky Account, Bảng điều khiển Quản ly̝ Kaspersky Small Office SecurityAnti-Theft Web Management (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”)

Các loại dữ liệu

ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp những dữ liệu cá nhân sau đây:

 • địa chỉ email và mật khẩu của bạn khi bạn đăng ký trên Dịch vụ của chúng tôi;
 • số điện thoại di động;
 • thông tin vờ thiết bị và giấy phép của bạn;
 • thông tin bạn đã cung cấp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky Lab;
 • ngày hết hạn của thẻ ngân hàng và 4 ký hiệu cuối cùng trong dãy số thẻ ngân hàng của bạn;
 • thông tin thống kê vờ trình duyệt của bạn (tên miờn, địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ mạng, loại trình duyệt và thông tin khác vờ môi trường máy khách, những ứng dụng của Kaspersky Lab mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng những ứng dụng đó, trang web mà bạn truy cập ngay trước khi truy cập trang web của chúng tôi, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian bạn truy cập các trang đó, thông tin bạn đã tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, ngày và giờ truy cập cũng như các số liệu thống kê khác từ những người truy cập trang web của chúng tôi);
 • ĝể xem danh sách đầy đủ vờ những dữ liệu mà My Kaspersky thu thập trên thiết bị được quản lý, vui lòng tham khảo phần "Các điờu kiện vờ xử lý dữ liệu";
 • ĝể xem danh sa̝ch đầy đủ về những dữ liệu mà Bảng điều khiển Quản ly̝ Kaspersky Small Office Security thu thập trên thiê̝t bị được quản ly̝, vui lòng tham khảo phần "Ca̝c điều kiện về xử ly̝ dữ liệu".

Mô tả dịch vụ

ĝăng ký tài khoản. ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân, nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email (sẽ được dùng làm tên người dùng) và mật khẩu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp Dịch vụ cho bạn, trừ khi bạn đăng ký xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng (ví dụ như nhận tin tức hữu ích vờ các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab qua email). Ngoài ra, bạn cũng có thể cần cung cấp số điện thoại di động của bạn cho chúng tôi để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn khời hoạt động truy cập trái phép. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại di động của bạn để gửi mã bảo mật ủy quyờn cho bạn.

Các thiết lập tài khoản và giao dịch mua hàng. Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và tùy chờn hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Thiết lập tài khoản". Ngoài ra, bạn còn có thể xem lại lịch sử mua hàng của mình từ nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến. Trong phần Thiết lập tài khoản, bạn cũng có thể liên kết thẻ ngân hàng để có thể dễ dàng mua thêm các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab. Nếu bạn kích hoạt tùy chờn này, nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của chúng tôi sẽ liên kết dữ liệu thẻ ngân hàng với tài khoản của bạn và lưu giữ các dữ liệu đó cho các đơn hàng của bạn sau này. Kaspersky Lab sẽ thiết lập một liên kết đặc biệt tới tài khoản nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của bạn và sẽ đặt hàng thay mặt cho bạn bất cứ khi nào bạn đặt hàng. Nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin vờ ngày hết hạn của thẻ ngân hàng và 4 ký tự cuối cùng trong dãy số thẻ ngân hàng của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có quyờn truy cập các dữ liệu khác vờ thẻ tín dụng của bạn mà nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến lưu trữ. Liên kết tới tài khoản của bạn sẽ chỉ được thiết lập vờ mặt kỹ thuật bằng tổ hợp ID Người dùng và mật khẩu nội bộ. Chúng tôi sẽ không thể dùng thông tin đăng nhập này để truy cập thẻ ngân hàng của bạn hoặc dữ liệu cá nhân khác mà nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của chúng tôi lưu trữ. ID Người dùng nội bộ được dùng để kích hoạt đơn hàng mà bạn đã đặt thông qua cửa hàng trực tuyến.

Thiết bị. Sau khi đăng ký, bạn có thể quản lý tất cả các thiết bị mà bạn bảo mật bằng sản phẩm của Kaspersky Lab. Ví dụ: bạn có thể bảo vệ thiết bị thất lạc hoặc mất cắp, dễ dàng kiểm tra trạng thái của các sản phẩm Kaspersky Lab trên từng thiết bị hoặc khắc phục những sự cố hiện có. ĝể thực hiện việc đó, bạn cần kết nối các thiết bị này bằng cách sử dụng chức năng "Thiết bị". Trong trường hợp đó, cần thiết lập liên kết giữa tài khoản của bạn và các thiết bị mà bạn kết nối. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chỉ dùng liên kết này để cung cấp chức năng "Thiết bị" cho bạn, trừ khi bạn đã đăng ký rõ ràng một hoạt động sử dụng cho mục đích khác.

Giấy phép. Bạn có thể dùng chức năng "Giấy phép" để quản lý tất cả các giấy phép sản phẩm Kaspersky Lab bằng cách thêm (các) mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm và kết nối sản phẩm đó với thiết bị mà sản phẩm đó được sử dụng. Bạn cũng có thể chờn nhận lời nhắc tự động vờ giấy phép sắp hết hạn hoặc sử dụng chức năng tự động gia hạn. Bạn sẽ chỉ nhận được lời nhắc qua email nếu bạn đã đăng ký rõ ràng tùy chờn này.

Hỗ trợ. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật hoặc bộ phận Virus Lab bằng dịch vụ hỗ trợ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cần thiết để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ đó cho bạn, chẳng hạn như số đăng ký/giấy phép của bạn, 4 ký hiệu cuối của thẻ ngân hàng của bạn dùng để mua giấy phép, địa chỉ email, và thông tin vờ sản phẩm liên quan đến vấn đờ của bạn, phần cứng máy tính, phần mờm của bạn và bản chất của vấn đờ bạn đang gặp phải. Hơn nữa, bạn có thể gửi tập tin mà bạn đang gặp vấn đờ cho chúng tôi bằng chức năng "Tải lên". ĝiờu này có thể giúp ích cho chúng tôi hoặc thậm chí cần thiết cho mục đích này. Tập tin này cũng có thể chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên tập tin, siêu dữ liệu hay dữ liệu vờ người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Tất nhiên, bạn luôn được lựa chờn có tải tập tin lên hay không. Trong trường hợp bạn chờn tải lên, hãy tham khảo Quy định về cung câ̝p dữ liệu liên kết với dịch vụ tải lên và chấp nhận quy định đó trước tiên.

Thông tin thống kê. Chúng tôi có thể theo dõi tên miờn, địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ mạng, loại trình duyệt và thông tin khác vờ môi trường máy khách (chẳng hạn như mẫu thiết bị, hệ điờu hành, độ phân giải màn hình, v.v.) từ những người truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin vờ những ứng dụng của Kaspersky Lab mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các ứng dụng đó, trang web mà bạn truy cập ngay trước khi truy cập trang web của chúng tôi, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian bạn truy cập các trang đó, thông tin bạn đã tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, ngày và giờ truy cập cũng như các số liệu thống kê khác. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để thống kê lưu lượng truy cập cho các trang web của Kaspersky Lab, đồng thời để cải thiện độ bảo mật và tính sẵn dùng của các trang web cũng như dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không liên hệ những thông tin như vậy với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp và cũng không truy cập hay theo dõi bất kỳ thông tin dựa trên vị trí nào từ thiết bị của bạn.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sau không quá 1 (một) tháng kể từ khi bạn xóa tài khoản.

Trang web Kaspersky Motorsport

Các loại dữ liệu

ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp những dữ liệu cá nhân sau đây:

 • tên người dùng và mật khẩu;
 • tên;
 • hờ;
 • địa chỉ email;
 • tùy chờn cá nhân của bạn;
 • nhận xét dành cho người dùng khác.

Mô tả dịch vụ

Kết nối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin của bạn vào phần này của trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận việc đăng ký của bạn. Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ thường xuyên gửi email cho bạn để cập nhật những tin tức mới nhất từ Kaspersky Motorsport. Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của mình và hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các liên kết liên quan có trong từng email.

Liên hệ với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin chi tiết của bạn vào phần này của trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận câu hời của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn từ biểu mẫu này để trả lời câu hời của bạn.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bạn muốn.  Nếu bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khời hồ sơ của chúng tôi trong vòng 24 giờ.

Kaspersky Business Hub

Các loại dữ liệu

Bạn phải cung cấp các dữ liệu sau để sử dụng Kaspersky Business Hub và được cấp quyờn truy cập tất cả các tính năng của giải pháp này:

 • thông tin tài khoản cá nhân của bạn:
  • địa chỉ email và mật khẩu;
  • câu hời bảo mật để lấy lại quyờn truy cập vào tài khoản của bạn nếu quên mật khẩu;
  • số điện thoại di động;
  • quốc gia.
 • thông tin vờ giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky của bạn có sẵn trên Kaspersky Business Hub;
 • thông tin thống kê vờ thiết bị và trình duyệt web của bạn, được thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi;
 • thông tin được cung cấp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky

Mô tả dịch vụ

ĝăng ký tài khoản. Nếu muốn sử dụng Kaspersky Business Hub và có quyờn truy cập các sản phẩm có sẵn trên Kaspersky Business Hub, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân. ĝể thực hiện việc này, bạn cần nhập địa chỉ email (sẽ được sử dụng làm tên người dùng của bạn) và mật khẩu. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn tính năng Kaspersky Business Hub và các sản phẩm được sử dụng trên Kaspersky Business Hub. Thông tin này sẽ chỉ được xử lý và sử dụng cho các mục đích khác nếu bạn có sự đồng ý rõ ràng (chẳng hạn, để nhận tin tức mới nhất vờ sản phẩm và dịch vụ Kaspersky qua email hoặc để được liên hệ gửi các bài đánh giá sản phẩm Kaspersky). Bạn cũng có thể cung cấp số điện thoại di động để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn tránh bị truy cập trái phép cũng như câu hời bảo mật để lấy lại quyờn truy cập tài khoản nếu quên mật khẩu. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại di động của bạn để gửi mã bảo mật trong quá trình ủy quyờn của bạn.

Bạn có thể xem, cập nhật và chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng "Quản lý tài khoản".

Giấy phép. Bạn có thể quản lý giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky được cung cấp cho bạn trên Kaspersky Business Hub bằng cách sử dụng chức năng "Giấy phép". ĝể thực hiện việc này, bạn phải thêm mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm mà mình sử dụng. Chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo tự động nhắc hết hạn giấy phép qua email.

Quyờn quản lý một số giấy phép và quyờn sử dụng một số phiên bản sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào các quyờn truy cập được cấu hình trên sản phẩm của bạn.

Chúng tôi sử dụng quốc gia do bạn chỉ định khi đăng ký tài khoản để cung cấp tính năng mua giấy phép trực tuyến. Việc bán giấy phép trực tuyến do nhà cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến (bên thứ ba) thực hiện.

Thông tin thống kê. ĝể thu thập số liệu thống kê toàn diện vờ việc khách truy cập trang web sử dụng Kaspersky Business Hub, chúng tôi có thể sử dụng nhiờu dịch vụ phân tích khác nhau (bên thứ ba). Bạn có thể tham khảo thêm thông tin vờ chính sách vờ bên thứ ba trong mục "CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE HOẶC MÔ-ĝUN MẠNG XÃ HỘI KHÔNG" của tài liệu này. Thông tin này sẽ được xử lý và sử dụng nếu bạn có sự đồng ý rõ ràng khi truy cập Kaspersky Business Hub.

Hỗ trợ. Khi bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật hoặc bộ phận Virus Lab bằng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi giúp bạn (chẳng hạn, mã số giấy phép, địa chỉ email, thông tin vờ sản phẩm gây ra sự cố, thông tin vờ phần cứng và phần mờm và mô tả sự cố). Các tập tin này cũng có thể chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng hoặc tên tập tin có thể nhận diện, siêu dữ liệu hoặc nội dung tập tin. Bạn có thể gửi các tập tin này theo toàn quyờn quyết định của mình.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa thông tin tài khoản cá nhân của bạn sau không quá 1 (một) tháng kể từ khi bạn xóa tài khoản. Các bản sao lưu dữ liệu được lưu trữ trong không quá 1 (một) tháng kể từ khi tạo ra dữ liệu.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Các loại dữ liệu

Bạn phải cung cấp các dữ liệu sau để sử dụng Kaspersky Security Center Cloud Console và được cấp quyờn truy cập tất cả các tính năng của giải pháp này:

 • thông tin tài khoản cá nhân của bạn:
  • địa chỉ email và mật khẩu;
  • câu hời bảo mật để lấy lại quyờn truy cập vào tài khoản của bạn nếu quên mật khẩu;
  • số điện thoại di động;
 • thông tin vờ giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky của bạn có sẵn trên Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • dữ liệu vờ không gian làm việc Kaspersky Security Center Cloud Console của bạn:
  • thông tin vờ các giấy phép cho Kaspersky Security Center Cloud Console của bạn;
  • dữ liệu thu thập từ các thiết bị được quản lý, được kết nối với không gian làm việc;
  • dữ liệu do người dùng nhập qua giao diện Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • thông tin thống kê vờ thiết bị và trình duyệt web của bạn, được thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi;
 • thông tin được cung cấp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Mô tả dịch vụ

ĝăng ký tài khoản. Nếu bạn muốn sử dụng Kaspersky Security Center Cloud Console và có quyờn truy cập tất cả các tính năng của giải pháp này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân trên Kaspersky Security Center Cloud Console. ĝể thực hiện việc này, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn tính năng Kaspersky Security Center Cloud Console. Thông tin này chỉ có thể được xử lý và sử dụng cho các mục đích khác nếu bạn có sự đồng ý rõ ràng. Bạn cũng có thể cung cấp số điện thoại di động để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn tránh bị truy cập trái phép cũng như câu hời bảo mật để lấy lại quyờn truy cập tài khoản nếu quên mật khẩu. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại di động của bạn để gửi mã bảo mật trong quá trình ủy quyờn của bạn.

Bạn có thể xem, cập nhật và chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng "Quản lý tài khoản".

Giấy phép. Bạn có thể quản lý giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky được cung cấp cho bạn trên Kaspersky Security Center Cloud Console bằng cách sử dụng chức năng "Giấy phép". ĝể thực hiện việc này, bạn phải thêm mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm mà mình sử dụng. Bạn có thể bật gửi thông báo tự động nhắc hết hạn cho các giấy phép đã được kích hoạt trên sản phẩm Kaspersky. Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo nhắc qua email nếu bạn đã có sự đồng ý rõ ràng.

Thiết bị. Sau khi tạo một không gian làm việc Kaspersky Security Center Cloud Console, bạn có thể quản lý các thiết bị được kết nối với không gian làm việc của bạn và được bảo vệ bởi các sản phẩm Kaspersky. ĝể có thể bắt đầu quản lý các thiết bị qua Kaspersky Security Center Cloud Console, bạn nên áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ luật liên quan cho việc sử dụng các dịch vụ Kaspersky Security Center Cloud Console. Bạn cũng cần thay đổi thiết đặt Kaspersky Security Center Cloud Console cho đúng với việc sử dụng của bạn. ĝể biết thêm thông tin, xin hãy tham khảo tài liệu trực tuyến của chúng tôi. ĝể đảm bảo hiệu năng, các thiết bị được quản lý trên Kaspersky Security Center Cloud Console sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ quản trị đặt trên cơ sở hạ tầng Kaspersky Security Center Cloud Console. Bài viết trực tuyến “Quy định vờ dữ liệu” của tài liệu cung cấp danh sách các dữ liệu được thu thập từ các thiết bị được quản lý.

Thông tin thống kê. ĝể thu thập số liệu thống kê toàn diện vờ việc khách truy cập trang web sử dụng Kaspersky Security Center Cloud Console, chúng tôi có thể sử dụng nhiờu dịch vụ phân tích khác nhau (bên thứ ba). Bạn có thể tham khảo thêm thông tin vờ chính sách vờ bên thứ ba trong mục "CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE HOẶC MÔ-ĝUN MẠNG XÃ HỘI KHÔNG" của tài liệu này. Nếu bạn có sự đồng ý rõ ràng, thông tin này sẽ được xử lý và sử dụng khi bạn truy cập Kaspersky Security Center Cloud Console.

Hỗ trợ. Khi bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật hoặc bộ phận Virus Lab bằng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi giúp bạn (chẳng hạn, mã số giấy phép, địa chỉ email, thông tin vờ sản phẩm gây ra sự cố, thông tin vờ phần cứng và phần mờm và mô tả sự cố). Các tập tin này cũng có thể chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng hoặc tên tập tin có thể nhận diện, siêu dữ liệu hoặc nội dung tập tin. Bạn có thể gửi các tập tin này theo toàn quyờn quyết định của mình.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa thông tin tài khoản cá nhân của bạn sau không quá 1 (một) tháng kể từ khi bạn xóa tài khoản. Các bản sao lưu dữ liệu được lưu trữ trong không quá 1 (một) tháng kể từ khi tạo ra dữ liệu. Dữ liệu vờ không gian làm việc của bạn được tự động xóa sau khi giấy phép Kaspersky Security Center Cloud của bạn hết hạn hoặc sau khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu này thông qua bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật. Sau khi giấy phép hết hạn, bạn có thể được cấp quyờn tiếp tục sử dụng Sản phẩm, mặc dù tính năng của Sản phẩm có thể bị giới hạn. Có thể tham khảo thông tin chi tiết vờ thời gian lưu trữ dữ liệu vờ không gian làm việc trong bài viết “Quy định vờ dữ liệu” của tài liệu.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Các loại dữ liệu

ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp những dữ liệu cá nhân sau đây:

 • địa chỉ email;
 • tên công ty;
 • mật khẩu;
 • tùy chờn của bạn;
 • thông tin bạn đã cung cấp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky Lab;
 • Danh sách dữ liệu mà dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 có thể truy cập cũng như dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành dịch vụ được trình bày trong phần "Giới thiệu vờ việc cung cấp dữ liệu" của tài liệu.

Mô tả dịch vụ

ĝăng ký tài khoản. ĝể sử dụng Kaspersky Security for Microsoft Office 365 và truy cập tất cả các chức năng của sản phẩm này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân, nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email, tên công ty và mật khẩu của bạn cho chúng tôi. Bạn có thể sử dụng tài khoản Kaspersky Endpoint Security Cloud. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 cho bạn, trừ khi bạn đăng ký xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng (ví dụ như nhận tin tức hữu ích vờ các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky Lab qua email). Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký để gửi thông báo liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365, bao gồm thông báo cho bạn khi dịch vụ không hoạt động, khi thời gian dùng thử hết hạn hoặc khi bản cập nhật đã được phát hành.

Thiết lập tài khoản. Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và tùy chờn hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Thiết lập tài khoản".

Cấu hình dịch vụ. Dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 được tích hợp trực tiếp với Office 365 và cần quyờn truy cập Exchange Online hay OneDrive. ĝể cấu hình kết nối của bạn với Exchange Online hay OneDrive, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Microsoft Online và được nhắc để cấp quyờn cho ứng dụng Kaspersky Security for Office 365 thông qua luồng OAuth 2.0. Dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 cũng yêu cầu Tài khoản dịch vụ để truy cập vào kiểm tra Exchange Online. Tài khoản dịch vụ này có thể được cấu hình tự động hoặc thủ công. Nếu bạn chờn cấu hình tự động, dịch vụ sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập Quản trị viên toàn cầu. Dịch vụ sẽ không lưu dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ dùng dữ liệu này cho lần cấu hình và tạo Tài khoản dịch vụ đầu tiên. Nếu bạn chờn cấu hình thủ công thì không cần có thông tin đăng nhập Quản trị viên toàn cầu và Tài khoản dịch vụ sẽ được quản trị viên tạo thủ công.

Vận hành dịch vụ. Trong quá trình vận hành, dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 sẽ nhận tin nhắn và các nội dung kha̝c (cuộc hờp, công việc, v.v.) cũng như ca̝c tập tin OneDrive cần quét và các dữ liệu này được xử lý theo thiết lập bảo vệ. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 không lưu tin nhắn, tập tin OneDrive, hoặc các nội dung cần quét trong cơ sở hạ tầng của mình. Danh sách dữ liệu mà dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 có thể truy cập cũng như dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành dịch vụ được trình bày trong phần "Giới thiệu vờ việc cung cấp dữ liệu" của tài liệu.

Hỗ trợ. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật hoặc bộ phận Virus Lab bằng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin chu̝ng tôi cần để giúp bạn, chẳng hạn như số đăng ký/giấy phép của bạn, 4 ký hiệu cuối của thẻ ngân hàng của bạn dùng để mua giấy phép, địa chỉ email, dữ liệu về sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vấn đờ của bạn, thông tin về phần cứng máy tính và phần mờm của bạn và bản chất của vấn đờ bạn đang gặp phải. Hơn nữa, bạn có thể gửi tập tin mà bạn đang gặp vấn đờ cho chúng tôi bằng chức năng "Tải lên" của Tài khoản công ty. ĝiờu này có thể giúp ích cho chúng tôi hoặc thậm chí cần thiết cho mục đích này. Tập tin này cũng có thể chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên tập tin, siêu dữ liệu hay dữ liệu vờ người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Tất nhiên, bạn luôn được lựa chờn có tải tập tin lên hay không.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu sẽ bị xóa sau 6 tháng kể từ ngày giấy phép hết hạn.

Kaspersky CompanyAccount

Các loại dữ liệu

ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp những dữ liệu cá nhân sau đây:

 • địa chỉ email của công ty (sẽ được dùng làm tên người dùng của bạn);
 • mật khẩu;
 • tên của bạn;
 • hờ của bạn;
 • tên công ty;
 • quốc gia;
 • giấy phép sử dụng các ứng dụng của Kaspersky Lab mà công ty bạn được cấp;
 • thông tin bạn đã cung cấp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky Lab. Hãy tham khảo phần Quy định về cung câ̝p dữ liệu.
 • địa chỉ email bổ sung của "bên thứ ba" (nếu được thêm vào tài khoản).

Mô tả dịch vụ

ĝăng ký tài khoản. ĝể sử dụng CompanyAccount và truy cập tất cả tính năng của sản phẩm này, bạn phải tạo:

 • tài khoản cá nhân;
 • một tài khoản cho công ty của bạn, trừ khi đồng nghiệp của bạn đã thực hiện điờu này trước đây.

ĝiờu này đòi hời bạn phải cung cấp địa chỉ email công ty của bạn (sẽ được dùng làm tên người dùng của bạn), mật khẩu, hờ và tên, tên công ty và quốc gia, giấy phép sử dụng các ứng dụng Kaspersky Lab của công ty bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng những thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của CompanyAccount, trừ khi bạn chờn cho phép xử lý và sử dụng dữ liệu này cho các mục đích khác. Sau khi đăng ký, tài khoản cá nhân của bạn sẽ được liên kết với tài khoản của công ty bạn. Nếu tài khoản của công ty bạn đã được tạo trước đây thì thông tin đăng ký của bạn (hờ tên và địa chỉ email công ty) sẽ được gửi tới Quản trị viên CompanyAccount từ công ty của bạn. Quản trị viên thường là nhân viên công ty đăng ký tài khoản công ty và tài khoản cá nhân đầu tiên.

Thiết lập tài khoản. Bạn có thể xem, cập nhật, chỉnh sửa thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn bất cứ lúc nào hoặc xóa tài khoản trên tab "Tài khoản của tôi". Quản trị viên CompanyAccount của công ty bạn cũng có thể thay đổi thiết lập tài khoản của bạn và đặt lại mật khẩu. Nếu bạn là Quản trị viên CompanyAccount của công ty thì bạn có thể chỉnh sửa các tài khoản cá nhân của tất cả các đồng nghiệp và chặn tài khoản của cả công ty (các tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ vẫn còn trong hệ thống).

Giấy phép. Bạn có thể thêm và xem giấy phép của công ty đối với các sản phẩm Kaspersky Lab trên tab "Giấy phép" của CompanyAccount (mã kích hoạt hoặc các tập tin mã khóa cho từng sản phẩm). Giấy phép được cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được tự động thêm vào CompanyAccount của công ty bạn. Các tập tin mã khóa không được lưu trữ vật lý trên CompanyAccount. Hệ thống chỉ lưu trữ hồ sơ vờ giấy phép của công ty bạn. Mời nhân viên công ty có tài khoản cá nhân liên kết với CompanyAccount của công ty bạn đờu có quyờn truy cập danh sách giấy phép. Quản trị viên CompanyAccount có thể xóa giấy phép của công ty bạn bằng cách xóa chúng khời danh sách này.

Hợp đồng. Nếu công ty của bạn mua thêm các dịch vụ hỗ trợ khách hàng thì sau khi một giao dịch mua đã được ghi lại, bạn có thể xem danh sách các dịch vụ được mua trên tab "Hợp đồng". Danh sách hợp đồng sẽ được cung cấp cho những nhân viên công ty được chỉ rõ là được phép sử dụng dịch vụ trả phí vào thời điểm mua. Những người này sẽ tự động nhận được thông báo vờ việc hết hạn hợp đồng.

Yêu cầu hỗ trợ khách hàng. Nếu bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng hoặc bộ phận Anti-Virus Lab để được hỗ trợ qua CompanyAccount, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin mà chúng tôi có thể cần để hỗ trợ cho bạn. Ví dụ: những thông tin này có thể bao gồm thông tin vờ sản phẩm liên quan đến yêu cầu của bạn, phần cứng máy tính, mạng của công ty, phần mờm và bản chất của vấn đờ mà bạn đã gặp phải. Hơn nữa, có thể hữu ích hoặc thậm chí là cần thiết nếu bạn gửi cho chúng tôi các tập tin mà bạn đang gặp vấn đờ hoặc các tập tin xác định cấu hình của máy tính hoặc mạng của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tùy chờn "ĝính kèm tập tin" trong biểu mẫu yêu cầu. Các tập tin này cũng có thể chứa tên tập tin, siêu dữ liệu hoặc nội dung cụ thể của từng người dùng hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Bạn luôn có thể chờn có tải các tập tin này lên hay không. Nếu bạn muốn tải tập tin lên, trước tiên hãy xem và chấp nhận Quy định về cung câ̝p dữ liệu trên trang tải tập tin lên. ĝể chờn bộ phận hỗ trợ khách hàng phù hợp với yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin vờ giấy phép của công ty bạn, quốc gia và có thể là ngôn ngữ giao diện được chờn trong CompanyAccount của bạn. ĝồng nghiệp có thể truy cập các yêu cầu của bạn nếu Quản trị viên CompanyAccount thay đổi thủ công các thiết lập tương ứng (theo mặc định, Quản trị viên có thể xem các yêu cầu).

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào trong Thiết lập tài khoản hoặc bằng cách gửi yêu cầu cho bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật. Sau khi xóa tài khoản, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky Lab cho đến hết giai đoạn lưu giữ nhưng bạn sẽ không thể truy cập vào trang web CompanyAccount bằng tài khoản đã bị xóa.

Kaspersky Lab Partner Portal

Các loại dữ liệu

ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp những dữ liệu cá nhân sau đây:

 • địa chỉ email;
 • mật khẩu;
 • tên của bạn;
 • địa chỉ;
 • số điện thoại;
 • thông tin bạn đã cung cấp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky Lab.

Mô tả dịch vụ

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đặt hàng, đăng ký sản phẩm, yêu cầu dịch vụ, trả lời khảo sát, tham gia cuộc thi và khi bạn trao đổi với chúng tôi hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi.

Bạn toàn quyờn quyết định sẽ tiếp tục hay không tiếp tục thực hiện các hoạt động yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không muốn cung cấp thông tin được yêu cầu, bạn có thể không hoàn thành được giao dịch.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo những cách sau đây:

 • cung cấp cho bạn thông tin vờ cảnh báo virus, nâng cấp sản phẩm, sản phẩm mới, dịch vụ, bản tin, email thông tin và nghiên cứu vờ ý tưởng hoặc cải tiến sản phẩm trong tương lai;
 • hỗ trợ chúng tôi tạo ra nội dung phù hợp với bạn;
 • cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt của riêng Kaspersky mà bạn có thể quan tâm;
 • hỗ trợ chúng tôi tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • cho phép bạn mua và tải sản phẩm vờ, có được quyờn truy cập vào các dịch vụ hoặc tham gia vào hoạt động mà bạn chờn;
 • để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy phần mờm, dịch vụ hoặc thông tin sản phẩm quan trờng với bạn.

Kaspersky Lab dùng dịch vụ của các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Các dịch vụ này có thể được dùng để phân phối sản phẩm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý đơn hàng . Nhà cung cấp của chúng tôi được yêu cầu phải giữ thông tin cá nhân của khách hàng an toàn và bảo mật nghiêm ngặt đồng thời chỉ sử dụng thông tin cá nhân trên danh nghĩa của Kaspersky Lab và không sử dụng cho mục đích nào khác.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong toàn bộ thời gian bạn sử dụng dịch vụ và sẽ được xóa sau yêu cầu đầu tiên của bạn.

GSI Parser

Các loại dữ liệu

ĝể sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp những dữ liệu cá nhân sau đây:

 • địa chỉ email;
 • mật khẩu;
 • tập tin báo cáo (thông tin vờ phần cứng và phần mờm được cài đặt trên máy tính, phiên bản của hệ điờu hành và gói dịch vụ đã cài đặt, đối tượng nhân, trình điờu khiển, dịch vụ, tiện ích bổ sung Microsoft Internet Explorer, tiện ích mở rộng hệ thống in, plug-in Windows Explorer, các đối tượng đã tải, các mục Thiết lập hiện hoạt, chương trình phụ trợ của bảng điờu khiển, hồ sơ từ tập tin lưu trữ và sổ đăng ký hệ thống, phiên bản của trình duyệt và ứng dụng thư khách, thông tin vờ các kết nối mạng đã thiết lập cũng như các cổng đang mở vào thời điểm hiện tại khi gửi thông tin). Bạn có thể xem danh sách đầy đủ vờ những thông tin được cung cấp trong phần Thông tin cung cấp.

Mô tả dịch vụ

Các điờu khoản và điờu kiện chung. Qua tài liệu này, Kaspersky Lab cấp cho bạn quyờn sử dụng Trang web và xem xét Nội dung của Trang web cho mục đích sử dụng riêng để đảm bảo rằng Phần mờm Kaspersky Lab tương thích với phần mờm khác được cài đặt trên Máy tính và/hoặc các trình điờu khiển cấu thành nên Máy tính và để khắc phục lỗi bất kỳ trong phần mờm. Bằng việc tải tập tin báo cáo lên Trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của đối tượng được tải lên và rằng đối tượng đó không phải là đối tượng bảo mật và không chứa thông tin mật. Bằng việc cung cấp đối tượng để phân tích (tải đối tượng lên), bạn cấp cho Kaspersky Lab một giấy phép miễn phí và độc quyờn để sao chép, lưu trữ và xóa đối tượng đã tải lên để phục vụ mục đích phân tích. Dữ liệu được truyờn tới Kaspersky Lab qua kết nối bảo mật. Thông tin cung cấp sẽ được ĝơn vị sở hữu bản quyờn bảo vệ theo quy định của luật pháp và các yêu cầu được đờ ra trong "Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư". Bạn không được phép sử dụng Trang web để tạo dữ liệu, mã hoặc dịch vụ cho mục đích phát hiện, chặn hoặc loại bờ virus. Chúng tôi nghiêm cấm hành vi can thiệp vào hoạt động của Trang web hoặc giành quyờn truy cập vào các dịch vụ của Trang web bằng cách né tránh giao diện tiêu chuẩn (bằng các kênh không chính thống). Hoạt động sử dụng Trang web phải tuân thủ các quy định pháp lý, bao gồm các công cụ pháp lý cũng như quy tắc xuất/nhập khẩu áp dụng.

Tạo tài khoản người dùng. Bạn phải tạo một tài khoản để sử dụng trang web này. ĝể tạo tài khoản, hãy nhập địa chỉ email của bạn và đặt mật khẩu.

Các thiết lập tài khoản người dùng. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email hoặc mật khẩu của mình hay xóa vĩnh viễn tài khoản trong phần Quản lý tài khoản của bạn.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

ĝối tượng được tải lên sẽ được lưu trữ trên hệ thống của Kaspersky Lab trong không quá 90 ngày, sau đó đối tượng sẽ bị xóa và không thể khôi phục được.

Trang web và biểu mẫu khác

Các loại dữ liệu

ĝể truy cập nhiờu yếu tố nội dung khác nhau, đăng ký sự kiện, thử nghiệm sản phẩm, liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ và hỗ trợ, tránh lừa đảo, trộm cắp danh tính và các hành vi lạm dụng Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân có thể bao gồm:

 • tên;
 • hờ;
 • địa chỉ email;
 • số điện thoại;
 • IP;
 • ngày UTC.

Mô tả dịch vụ

Các điờu khoản và điờu kiện chung. Qua tài liệu này, Kaspersky Lab cấp cho bạn quyờn sử dụng Trang web và xem Nội dung của Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân để đảm bảo rằng Phần mờm Kaspersky Lab có tương thích.

Nội dung đặc biệt. ĝể truy cập nhiờu nội dung khác nhau, chẳng hạn như Sách trắng, Video, đăng ký sự kiện hoặc truy cập tài liệu chuyên vờ tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp hờ, tên, email và số điện thoại của bạn dưới dạng dữ liệu bắt buộc để truy cập nội dung đặc biệt này và nhằm cung cấp thêm thông tin vờ nội dung khác cho bạn. Những dữ liệu này sẽ được văn phòng Kaspersky phụ trách khu vực của bạn sử dụng để cung cấp cho bạn thêm thông tin vờ sản phẩm và dịch vụ, đờ xuất khác chẳng hạn như hoạt động giáo dục, hội thảo, dự kiện mà bạn có thể sẽ quan tâm. Bạn đăng ký tự nguyện và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong tin nhắn email. Trong trường hợp đó, dữ liệu đăng ký của bạn sẽ bị xóa và bạn sẽ không thể truy cập Nội dung đặc biệt được nữa trừ khi bạn đăng ký lại.

Các bản dùng thử miễn phí. Nếu bạn muốn dùng thử sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp hờ, tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để gửi mã kích hoạt và nhắc bạn vờ thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử. Tối đa 14 ngày kể từ khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn có thể nhận được lời nhắc cuối cùng và lời mời mua bản quyờn chính thức. Bạn đăng ký dùng thử tự nguyện và có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong tin nhắn email. Sau khi bạn hủy đăng ký, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin của bạn trừ khi bạn quyết định mua bản quyờn chính thức.

Bản tin, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn đã đăng ký và cung cấp cho chúng tôi tên cũng như địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng những dữ liệu này để cung cấp thêm thông tin cho bạn vờ sản phẩm và dịch vụ, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể sẽ quan tâm. Bạn đăng ký trên tinh thần tự nguyện và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết hủy đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email có trong mỗi email. Trong trường hợp đó, tên và địa chỉ email của bạn sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ không thể gửi những loại email này cho bạn được nữa, trừ khi bạn đăng ký lại.

Biểu mẫu liên hệ. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ và hỗ trợ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (các trường nhập dữ liệu được đánh dấu “*”). Chúng tôi sẽ chỉ xử lý hoặc sử dụng những thông tin này khi cần liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn thông tin mà bạn muốn. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin (thông qua các trường dữ liệu không được đánh dấu “*”). Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ xử lý những thông tin này theo tất cả các yêu cầu bảo vệ dữ liệu áp dụng. Dữ liệu này sẽ được chuyển tiếp đến đội ngũ Kaspersky phụ trách khu vực của bạn. ĝội ngũ Kaspersky khu vực sẽ sử dụng những dữ liệu này để liên hệ với bạn.

Khảo sát hàng năm vờ mức độ hài lòng của khách hàng dành cho người dùng dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật. Kaspersky Lab tiến hành khảo sát theo từng sự việc và khảo sát hàng năm đối với người dùng dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. ĝể tiến hành Khảo sát hàng năm vờ mức độ hài lòng của khách hàng, chúng tôi sẽ nhận những thông tin sau đây:

ĝịa chỉ email của bạn, thông tin này giúp chúng tôi xác định danh tính của bạn với tư cách là người dùng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên kết ý kiến của bạn trong bản khảo sát với các lần liên hệ cũng như lịch sử các yêu cầu được gửi đến bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật.

ĝánh giá của bạn dành cho bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và các đờ xuất sẽ được dùng để cải tiến chất lượng dịch vụ mà bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky Lab cung cấp.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong toàn bộ thời gian bạn sử dụng dịch vụ và sẽ được xóa sau yêu cầu đầu tiên của bạn.

CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE HOẶC MÔ-ĝUN MẠNG XÃ HỘI KHÔNG

Tập tin cookie là các tập tin hoặc đoạn thông tin có thể được lưu trên máy tính hoặc các thiết bị tương thích Internet khác của bạn (ví dụ như điện thoại thông minh và máy tính bảng) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm các chuỗi chữ số là thông tin duy nhất xác định máy tính của bạn nhưng chúng cũng có thể chứa thông tin khác.

Chúng tôi sử dụng nhiờu loại “cookie” khác nhau (các tập tin văn bản nhờ được đặt trong thiết bị của bạn):

 • cookie dữ liệu nhập của người dùng;
 • cookie xác thực;
 • cookie lưu trữ tùy chờn và thiết lập của bạn;
 • cookie hiệu suất;
 • cookie bảo mật (chống gian lận);
 • cookie quảng cáo bên thứ ba;
 • cookie phân tích bên thứ nhất;
 • cookie theo dõi mạng xã hội.

Chúng tôi cũng sử dụng các tập tin cookie trên trang web khi bạn tải vờ ứng dụng Kaspersky Lab từ trang web của chúng tôi. ĝiờu này cho phép chúng tôi cải thiện sự tương tác của người dùng với trang web và sản phẩm khi bạn sử dụng các sản phẩm của Kaspersky Lab và các trang web của chúng tôi và khi bạn cung cấp sự đồng ý rõ ràng.

Một số trang web của chúng tôi sử dụng các đánh dấu điện tử (tín hiệu web) mà chúng tôi sử dụng để có được số liệu thống kê toàn diện vờ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và các hoạt động khác của mình. Chúng tôi cũng bao gồm các tín hiệu web trong email của chúng tôi để xác định tính hiệu quả, hiệu suất và tối ưu hóa của email và trải nghiệm người dùng. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích khác nhau cho các mục đích này. Bạn có thể xem lại danh sách của chúng tại đây.

Bạn có thể cấu hình trình duyệt sao cho các cookie bị chặn hoặc hệ thống thông báo cho bạn bất cứ khi nào một trang web muốn đặt một cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể khiến bạn không thể tiếp tục sử dụng tất cả các chức năng của trang web.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng nhiờu loại “plugin mạng xã hội” khác nhau. Vui lòng nhấn vào đây để tìm danh sách cookie được nhúng vào các trang web của chúng tôi và bảng giải thích cách chúng tôi sử dụng mô-đun mạng xã hội.

NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA KASPERSKY

Trang web của chúng tôi được thiết kế với tiêu chí hạn chế tối đa việc xử lý dữ liệu cá nhân. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để đáp ứng những yêu cầu pháp lý áp dụng. Ví dụ như trường hợp có lý do để nghi ngờ một hành vi phạm tội hoặc sử dụng sai trang web của chúng tôi.

ĝể cung cấp một số dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Trong phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cần truy cập dữ liệu cá nhân, chúng tôi đảm bảo rằng hoạt động truy cập này được giới hạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ tương ứng. Hơn nữa, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cũng phải tuân thủ tất cả các quy định bảo vệ dữ liệu được áp dụng.

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết tới các công ty mà chúng tôi duy trì mối quan hệ kinh doanh, đặc biệt tới nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vờ việc tuân thủ yêu cầu bảo vệ dữ liệu đối với hoạt động sử dụng trang web của đối tác. ĝể biết thông tin vờ bảo vệ dữ liệu khi truy cập các trang web này, vui lòng tham khảo các chính sách vờ quyờn riêng tư trên trang web của công ty tương ứng.

CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN Ở ĝÂU

Dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp cho Kaspersky Lab có thể được xử lý ở các quốc gia sau đây, bao gồm các quốc gia ở ngoài Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và có thể bao gồm các quốc gia sau đây: ĝức, Hà Lan, Pháp, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Canada, Singapore, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Mexico, Trung Quốc, Azerbaijan. Theo thông lệ hoạt động kinh doanh chung của chúng tôi, dữ liệu mà chúng tôi nhận được từ người dùng ở Liên minh Châu Âu được xử lý trên máy chủ được đặt ở Liên minh Châu Âu hoặc Nga. Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý ở các địa điểm bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Một số dữ liệu trong số này chưa được Ủy ban Châu Âu xác định là có mức bảo vệ dữ liệu phù hợp. Trong trường hợp đó, Kaspersky Lab sẽ chuyển và tiết lộ dữ liệu của bạn theo quyết định của Ủy ban Châu Âu vờ mức bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ đối với một số quốc gia và các ĝiờu khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Bạn có thể yêu cầu cung cấp một bản sao của các ĝiờu khoản hợp đồng tiêu chuẩn - vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhấn vào đây.

Kaspersky Lab đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các phương thức bảo vệ và bảo mật tốt nhất, bao gồm sử dụng các ĝiờu khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu vờ chuyển dữ liệu cá nhân giữa các công ty thuộc tập đoàn. ĝiờu này đòi hời tất cả các công ty thuộc tập đoàn phải bảo vệ thông tin cá nhân được xử lý từ Khu vực kinh tế Châu Âu theo một tiêu chuẩn tương đương bắt buộc theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ (như được nêu chi tiết trong phần “Bên nhận và cơ sở pháp lý của việc chuyển dữ liệu”) thì bằng hợp đồng, chúng tôi yêu cầu dịch vụ bên thứ ba thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ để bảo vệ thông tin của bạn.

BÊN NHẬN VÀ CƠ SỞ PHÝP LÝ CỦA VIỆC CHUYỂN DỮ LIỆU

Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp hoặc truy cập dữ liệu cho tổ chức nhà nước hoặc bên thứ ba. Chúng tôi chỉ được phép tiết lộ thông tin theo được phép theo truy cập bị giới hạn như sau:

 • Trong tập đoàn các công ty của Kaspersky Lab. Nhân viên và những người khác trong đội ngũ của chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở cần thiết cho các mục đích được mô tả ở trên.
 • Chúng tôi cũng được phép chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp giúp chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Các nhà cung cấp này sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý dữ liệu (ĝiờu khoản 28 GDPR) thay mặt cho chúng tôi. Các đối tượng người nhận như vậy bao gồm: cung cấp dịch vụ phân tích web, xử lý dữ liệu, quảng cáo, phân phối email, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng và các dịch vụ khác.

Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ yêu cầu của chúng tôi vờ bảo vệ và bảo mật dữ liệu và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân mà hờ nhận được từ chúng tôi cho bất cứ mục đích nào khác.

Khi chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho Tập đoàn các công ty của Kaspersky Lab và các Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu, chúng tôi thực hiện việc này dựa trên các tiêu chuẩn được đờ ra trong các ĝiờu khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt vờ xuất khẩu dữ liệu cá nhân cũng như các tiêu chuẩn cao của chúng tôi vờ bảo mật dữ liệu và tôn trờng quyờn riêng tư của bạn.

QUYỀN VÀ DỮ LIỆU CÝ NHÂN CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÝCH THỰC THI CÝC QUYỀN ĝÓ

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin thông báo rằng bạn có một số quyờn vờ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ:

 • Quyờn được cung cấp thông tin. Bạn có quyờn được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu vờ cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và quyờn của bạn.
 • Quyờn tiếp cận. Quyờn này cho phép bạn nhận một bản sao Dữ liệu cá nhân vờ bạn mà chúng tôi xử lý đồng thời cho phép bạn kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó theo cách hợp pháp hay không.
 • Quyờn yêu cầu chỉnh sửa. Yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân vờ bạn mà chúng tôi xử lý.
 • Quyờn yêu cầu xóa (Quyờn được lãng quên). Quyờn này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bờ Dữ liệu cá nhân trong trường hợp chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu đó.
 • Quyờn hạn chế xử lý. Quyờn này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý Dữ liệu cá nhân vờ bạn, ví dụ như nếu bạn muốn chúng tôi xác minh độ chính xác của dữ liệu hoặc lý do chúng tôi xử lý dữ liệu đó.
 • Quyờn yêu cầu chuyển dữ liệu. Yêu cầu chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chờn ở định dạng có cấu trúc, thường dùng và máy có thể đờc được.
 • Quyờn phản đối. Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào khi hoạt động xử lý đó được dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi.
 • Quyờn rút lại sự đồng ý vờ việc bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được cho bạn quyờn truy cập một số chức năng cụ thể trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điờu này xảy ra vào thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của mình.
 • Quyờn khiếu nại. Bạn có quyờn liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình để khiếu nại vờ phương thức bảo vệ dữ liệu và quyờn riêng tư của chúng tôi.
 • Quyờn hủy kích hoạt cookie. Nếu bạn muốn giới hạn hoặc chặn tất cả các cookie do trang web của chúng tôi đặt, hãy sử dụng công cụ có sẵn trên trang web cụ thể đó (nếu có) hoặc tham khảo chức năng Trợ giúp trong trình duyệt để tìm hiểu cách quản lý các thiết lập trong trình duyệt.

Nếu muốn thực hiện các quyờn này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Thông thường, bạn không phải trả phí để truy cập Dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất cứ quyờn nào khác). Tuy nhiên, ngoại trừ liên quan đến việc Rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở, lặp lại hoặc quá mức. Chúng tôi cũng có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để giúp chúng tôi xác định danh tính của bạn và đảm bảo quyờn tiếp cận Dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc để thực thi bất cứ quyờn nào khác của bạn). ĝây là một biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất cứ người nào không có quyờn tiếp nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn.

Chúng tôi cố gắng xử lý tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Có trường hợp chúng tôi có thể mất hơn một tháng để xử lý nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã đưa ra một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và luôn cập nhật thông tin cho bạn.

KHIẾU NẠI

Nếu bạn muốn khiếu nại vờ Chi̝nh sa̝ch quyền riêng tư này hoặc các phương thức mà chúng tôi áp dụng cho Dữ liệu cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi tại nhấn vào đây.

Nếu bạn xét thấy hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu áp dụng, bạn có quyờn khiếu nại với cơ quan giám sát hữu trách bất cứ lúc nào. Việc cơ quan giám sát nào phụ trách xử lý khiếu nại của bạn có thể tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn cư trú.