Chuyển đến nội dung chính

Chính sách quyền riêng tư của Kaspersky về trang web và các dịch vụ trên web

Cập nhật lần gần nhất: ngày 26 tháng 5 năm 2023.

THÔNG TIN VỀ BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho AO Kaspersky Lab, tại địa chỉ bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Liên Bang Nga hoặc các chi nhánh tương ứng đã được liệt kê trong thỏa thuận đồng ý, tham chiếu tới Chính sách quyền riêng tư hiện tại ("Kaspersky", "Công ty" hoặc "chúng tôi"). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web không hiển thị hoặc không liên kết với Chính sách quyền riêng tư này hoặc các trang web có Chính sách quyền riêng tư riêng. Chính sách quyền riêng tư này cũng không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky trừ khi các sản phẩm và dịch vụ đó đang liên kết với Chính sách quyền riêng tư này.

Trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách xử lý và bảo mật dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng trang web và các dịch vụ trên web của chúng tôi. Là một công ty chuyên về bảo mật, tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi cam kết luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bảo mật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của bạn và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Kaspersky, hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin hay những nội dung ưu tiên mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ https://support.kaspersky.com/general/privacy hoặc trực tiếp gửi thư hay email tới: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Đức, dpo@kaspersky.com.

Bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của Kaspersky ở Liên minh Châu Âu (theo Điều 27, GDPR): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Đức.

Nếu bạn là một chủ thể dữ liệu ở Trung Quốc đại lục, bạn có thể liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi ở Kaspersky Trung Quốc: dpo@kaspersky.com.

THÔNG TIN CHUNG

Đối với quá trình truy xuất thông tin mà bạn yêu cầu từ trang web hoặc các dịch vụ trên web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ lưu trữ một số dữ liệu cần thiết để phân phối dịch vụ và/hoặc cho mục đích thống kê hoặc bảo mật ở dạng ẩn danh hoặc sử dụng biệt danh (sử dụng biệt danh nghĩa là dữ liệu được thu thập dưới một biệt hiệu, đó là một chuỗi chữ số ngẫu nhiên duy nhất được tạo nội bộ để xác định từng hồ sơ dữ liệu). Trong trường hợp này, các thông tin chung sẽ được xử lý, chẳng hạn như tên miền hoặc loại trình duyệt. Chúng tôi sẽ không thể suy luận được danh tính của bạn từ các dữ liệu này. Chúng tôi xóa ngay các dữ liệu ẩn danh hoặc sử dụng biệt danh này sau khi đánh giá thống kê.

Chúng tôi không xử lý bất kỳ dữ liệu nào thuộc "Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt" của bạn (bao gồm thông tin về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe hay dữ liệu di truyền và sinh trắc học, những thông tin được dùng để xác định danh tính của bạn), trừ khi có yêu cầu theo luật hiện hành tại địa phương về định nghĩa và xử lý các "Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt".

CÁC YÊU CẦU Ở ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ vào phạm vi hiệu lực của luật hiện hành tại địa phương, trong một số trường hợp cụ thể, quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân thủ các yêu cầu của luật pháp hiện hành tại địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu và sự đồng ý riêng biệt, thời hạn lưu trữ, cơ sở pháp lý và các yêu cầu khác theo luật hiện hành tại địa phương.

TỰ ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH

Chúng tôi không sử dụng tính năng tự động quyết định tại Trang web và Dịch vụ của mình.

NHỮNG LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI XỬ LÝ VÀ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ CÁC LOẠI DỮ LIỆU ĐÓ

Truy cập vào trang web hoặc các dịch vụ trên web của chúng tôi

Mô tả dịch vụ

Hiển thị dịch vụ

Để cung cấp trang web hoặc các dịch vụ trên web của mình, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân đã qua xử lý và được gửi tự động từ trình duyệt internet của bạn, bao gồm ngày giờ truy xuất một trong những trang web và dịch vụ trên web của chúng tôi, loại trình duyệt của bạn, cài đặt trình duyệt và địa chỉ IP của bạn.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các trang web và các dịch vụ trên web của chúng tôi, và đảm bảo tính năng kỹ thuật của trang web và các dịch vụ trên web.

Tập nhật ký

Khi bạn truy cập các trang web và sử dụng các dịch vụ trên web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ IP của bạn, nhà cung cấp dịch vụ mạng, loại trình duyệt, các tên miền đã truy cập, và các thông tin khác về môi trường khách hàng của bạn (chẳng hạn như mẫu thiết bị, hệ điều hành, độ phân giải màn hình, v.v.)

Mục đích của việc xử lý này là để cải thiện mức độ bảo mật và tình trạng cung cấp các trang web và dịch vụ trên web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo các mục đích nói trên.

Phân tích trang web

Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin thu thập từ những trang web và các dịch vụ trên web của Kaspersky mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng, trang web mà bạn truy cập ngay trước khi truy cập trang web hoặc các dịch vụ trên web của chúng tôi, các trang trên trang web hoặc các dịch vụ trên web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian bạn truy cập các trang hoặc dịch vụ đó, thông tin bạn đã tìm kiếm trên trang web hoặc các dịch vụ trên web của chúng tôi, ngày và giờ truy cập cũng như các số liệu thống kê khác.

Mục đích của việc xử lý này là để thống kê lưu lượng truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ trên web của Kaspersky.

Cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu là sự đồng thuận của bạn. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng thuận của mình, bạn có thể nhấp vào liên kết ở cuối mỗi trang web bất kỳ lúc nào. Thay đổi này sẽ có hiệu lực lập tức và cả về sau này.

Cookies

Tập tin cookie là các tập tin hoặc đoạn thông tin có thể được lưu trên máy tính hoặc các thiết bị tương thích Internet khác của người dùng cuối (ví dụ như điện thoại thông minh và máy tính bảng) khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng các dịch vụ trên web của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm các chuỗi chữ số là thông tin duy nhất dùng để xác định máy tính của bạn hoặc thiết bị của người dùng cuối, nhưng chúng cũng có thể chứa thông tin khác.

Trên trang web và các dịch vụ trên web của mình, chúng tôi sử dụng nhiều loại “cookie” khác nhau (các tập tin văn bản nhỏ được đặt trong thiết bị của bạn):

Danh sách những cookie mà chúng tôi sử dụng, thông tin mô tả mục đích của cookie và các thông tin chi tiết về cookie tương ứng đều được cung cấp trên trung tâm cookie ở những trang web cụ thể của công ty chúng tôi hoặc trong các thỏa thuận đồng ý liên quan.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu mà chúng tôi xử lý để phân phối dịch vụ sẽ được xóa ngay sau khi máy chủ web phân phối.

Các tập nhật ký sẽ được xóa trong vòng 1 năm sau khi tạo.

Dữ liệu mà chúng tôi xử lý để phân tích trang web sẽ được xóa sau khi tạo 1 năm.

Thời gian xóa cookie được nêu rõ trên trung tâm cookie ở từng trang web cụ thể của công ty chúng tôi hoặc trong các thỏa thuận đồng ý liên quan.

My Kaspersky, Kaspersky Account, Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office SecurityAnti-Theft Web Management (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”)

Mô tả dịch vụ

Đăng ký tài khoản. Để sử dụng Dịch vụ và truy cập tất cả các chức năng của Dịch vụ, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân, nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email (sẽ được dùng làm tên người dùng) và mật khẩu của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng dữ liệu này để cung cấp Dịch vụ cho bạn, trừ khi luật pháp hiện hành cho phép hoặc bạn đồng ý đăng ký xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích khác một cách rõ ràng (ví dụ như nhận tin tức hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky qua email). Ngoài ra, bạn cũng có thể cần cung cấp số điện thoại di động của bạn cho chúng tôi để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn khỏi hoạt động truy cập trái phép. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại di động của bạn để gửi mã bảo mật ủy quyền cho bạn.

Mục đích và cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Các thiết lập tài khoản và giao dịch mua hàng. Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và tùy chọn hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Thiết lập tài khoản". Ngoài ra, bạn còn có thể xem lại lịch sử mua hàng của mình từ nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến. Trong phần Thiết lập tài khoản, bạn cũng có thể liên kết thẻ ngân hàng để có thể dễ dàng mua thêm các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky. Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của chúng tôi sẽ liên kết dữ liệu thẻ ngân hàng với tài khoản của bạn và lưu giữ các dữ liệu đó cho các đơn hàng của bạn sau này. Kaspersky sẽ thiết lập một liên kết đặc biệt tới tài khoản nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của bạn và sẽ đặt hàng thay mặt cho bạn bất cứ khi nào bạn đặt hàng. Nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về ngày hết hạn của thẻ ngân hàng và 4 ký tự cuối cùng trong dãy số thẻ ngân hàng của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có quyền truy cập các dữ liệu khác về thẻ tín dụng của bạn mà nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến lưu trữ. Liên kết tới tài khoản của bạn sẽ chỉ được thiết lập về mặt kỹ thuật bằng tổ hợp ID Người dùng và mật khẩu nội bộ. Chúng tôi sẽ không thể dùng thông tin đăng nhập này để truy cập thẻ ngân hàng của bạn hoặc dữ liệu cá nhân khác mà nhà cung cấp cửa hàng trực tuyến của chúng tôi lưu trữ. ID Người dùng nội bộ được dùng để kích hoạt đơn hàng mà bạn đã đặt thông qua cửa hàng trực tuyến.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Thiết bị. Sau khi đăng ký, bạn có thể quản lý tất cả các thiết bị mà bạn bảo mật bằng sản phẩm của Kaspersky. Ví dụ: bạn có thể bảo vệ thiết bị thất lạc hoặc mất cắp, dễ dàng kiểm tra trạng thái của các sản phẩm Kaspersky trên từng thiết bị hoặc khắc phục những sự cố hiện có. Để thực hiện việc đó, bạn cần kết nối các thiết bị này bằng cách sử dụng chức năng "Thiết bị". Trong trường hợp đó, cần thiết lập liên kết giữa tài khoản của bạn và các thiết bị mà bạn kết nối. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chỉ dùng liên kết này để cung cấp chức năng "Thiết bị" cho bạn, trừ khi luật pháp hiện hành cho phép hoặc bạn đăng ký sử dụng cho mục đích khác một cách rõ ràng.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Giấy phép. Bạn có thể dùng chức năng "Giấy phép" để quản lý tất cả các giấy phép sản phẩm Kaspersky bằng cách thêm (các) mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm và kết nối sản phẩm đó với thiết bị mà sản phẩm đó được sử dụng. Bạn cũng có thể chọn nhận lời nhắc tự động về giấy phép sắp hết hạn hoặc sử dụng chức năng tự động gia hạn. Nếu bạn gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được lời nhắc qua email.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ hỗ trợ để yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận Chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ đó cho bạn, chẳng hạn như số đăng ký/giấy phép của bạn, 4 số cuối trên thẻ ngân hàng mà bạn dùng để mua giấy phép, địa chỉ email, và thông tin về sản phẩm liên quan đến vấn đề của bạn, phần cứng máy tính, phần mềm và bản chất của vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hơn nữa, bạn có thể gửi tập tin mà bạn đang gặp vấn đề cho chúng tôi bằng chức năng "Tải lên". Điều này có thể giúp ích cho chúng tôi hoặc thậm chí cần thiết cho mục đích này. Tập tin này cũng có thể chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên tập tin, siêu dữ liệu hay dữ liệu về người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Tất nhiên, bạn luôn được lựa chọn có tải tập tin lên hay không. Trong trường hợp bạn chọn tải lên, hãy tham khảo Quy định về cung cấp dữ liệu liên kết với dịch vụ tải lên và chấp nhận quy định đó trước tiên.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sau không quá 1 (một) tháng kể từ khi bạn xóa tài khoản.

Kaspersky Business Hub

Mô tả dịch vụ

Đăng ký tài khoản. Nếu muốn sử dụng Kaspersky Business Hub và có quyền truy cập các sản phẩm có sẵn trên Kaspersky Business Hub, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân. Để thực hiện việc này, bạn cần nhập địa chỉ email (sẽ được sử dụng làm tên người dùng của bạn) và mật khẩu. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn tính năng Kaspersky Business Hub và các sản phẩm được sử dụng trên Kaspersky Business Hub. Dữ liệu này sẽ chỉ được xử lý và sử dụng cho các mục đích khác nếu có sự đồng thuận rõ ràng của bạn (chẳng hạn, để nhận tin tức mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ Kaspersky qua email hoặc để được liên hệ gửi các bài đánh giá sản phẩm Kaspersky). Bạn cũng có thể cung cấp số điện thoại di động để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn tránh bị truy cập trái phép cũng như câu hỏi bảo mật để lấy lại quyền truy cập tài khoản nếu quên mật khẩu. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại di động của bạn để gửi mã bảo mật trong quá trình xác thực.

Bạn có thể xem, cập nhật và chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng "Quản lý tài khoản".

Mục đích và cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Giấy phép. Bạn có thể quản lý giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky được cung cấp cho bạn trên Kaspersky Business Hub bằng cách sử dụng chức năng "Giấy phép". Để thực hiện việc này, bạn phải thêm mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm mà mình sử dụng. Chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo tự động nhắc hết hạn giấy phép qua email.

Quyền quản lý một số giấy phép và quyền sử dụng một số phiên bản sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào các quyền truy cập được cấu hình trên sản phẩm của bạn.

Chúng tôi sử dụng quốc gia do bạn chỉ định khi đăng ký tài khoản để cung cấp tính năng mua giấy phép trực tuyến. Việc bán giấy phép trực tuyến do nhà cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến thực hiện.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ. Khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi để liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn (chẳng hạn, số giấy phép, địa chỉ email, thông tin về sản phẩm gây ra sự cố, thông tin về phần cứng và phần mềm, cũng như mô tả về sự cố). Các tập tin này cũng có thể chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng hoặc tên tập tin có thể nhận diện, siêu dữ liệu hoặc nội dung tập tin. Bạn có thể gửi các tập tin này theo toàn quyền quyết định của mình.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa thông tin tài khoản cá nhân của bạn sau không quá 1 (một) tháng kể từ khi bạn xóa tài khoản. Các bản sao lưu dữ liệu được lưu trữ trong không quá 1 (một) tháng kể từ khi tạo ra dữ liệu.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Mô tả dịch vụ

Đăng ký tài khoản. Nếu bạn muốn sử dụng Kaspersky Endpoint Security Cloud và có quyền truy cập tất cả các tính năng của giải pháp này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân trên Kaspersky Business Hub. Chúng tôi xử lý và sử dụng địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký trên Kaspersky Business Hub để cung cấp cho bạn tính năng Kaspersky Endpoint Security Cloud. Dữ liệu cá nhân này sẽ chỉ được xử lý và sử dụng vào các mục đích khác khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc có sự đồng thuận rõ ràng của bạn.

Mục đích và cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Giấy phép. Bạn có thể quản lý các giấy phép cho Kaspersky Endpoint Security Cloud bằng chức năng "Giấy phép". Để thực hiện việc này, bạn phải thêm mã kích hoạt hợp lệ cho các giấy phép. Nếu bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo tự động nhắc thời gian giấy phép hết hạn qua email.

Quyền truy cập để quản lý một số giấy phép phụ thuộc vào các quyền truy cập của bạn và vào các quyền truy cập của người dùng Kaspersky Business Hub khác. Có thể cấu hình các quyền truy cập này trên một số không gian làm việc của Kaspersky Endpoint Security Cloud. Để biết thêm thông tin, xin hãy tham khảo tài liệu trực tuyến của chúng tôi.

Mục đích và cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Thiết bị. Sau khi tạo một không gian làm việc Kaspersky Endpoint Security Cloud, bạn có thể quản lý các thiết bị được kết nối với không gian làm việc của bạn và được bảo vệ bởi các sản phẩm Kaspersky. Để có thể bắt đầu quản lý các thiết bị qua Kaspersky Endpoint Security Cloud, bạn nên áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ luật liên quan cho việc sử dụng các dịch vụ Kaspersky Endpoint Security Cloud. Bạn cũng cần thay đổi thiết đặt Kaspersky Endpoint Security Cloud cho đúng với việc sử dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, xin hãy tham khảo tài liệu trực tuyến của chúng tôi. Để đảm bảo hiệu năng, các thiết bị được quản lý trên Kaspersky Endpoint Security Cloud sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ quản trị đặt trên cơ sở hạ tầng Kaspersky Endpoint Security Cloud. Bài viết trực tuyến “Quy định về dữ liệu” của tài liệu cung cấp danh sách các dữ liệu được thu thập từ các thiết bị được quản lý.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ. Khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi để liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn (chẳng hạn, số giấy phép, địa chỉ email, thông tin về sản phẩm gây ra sự cố, thông tin về phần cứng và phần mềm, cũng như mô tả về sự cố). Các tập tin này cũng có thể chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng hoặc tên tập tin có thể nhận diện, siêu dữ liệu và nội dung. Bạn có thể gửi các tập tin này theo toàn quyền quyết định của mình.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu về không gian làm việc của bạn được xóa bằng chức năng "Quản lý Không gian làm việc" trên Kaspersky Business Hub hoặc được tự động xóa sau khi giấy phếp Kaspersky Endpoint Security Cloud của bạn hết hạn. Có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời gian lưu trữ dữ liệu về không gian làm việc của bạn trong bài viết “Quy định về dữ liệu” của tài liệu.

Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center

Mô tả dịch vụ

Đăng ký tài khoản. Nếu bạn muốn sử dụng Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center và có quyền truy cập tất cả các tính năng của giải pháp này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân trên Kaspersky Security Center Cloud Console. Để thực hiện việc này, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn tính năng Kaspersky Security Center Cloud Console. Dữ liệu này chỉ có thể được xử lý và sử dụng vào các mục đích khác khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc có sự đồng thuận rõ ràng của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp số điện thoại di động để tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn tránh bị truy cập trái phép cũng như câu hỏi bảo mật để lấy lại quyền truy cập tài khoản nếu quên mật khẩu. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại di động của bạn để gửi mã bảo mật trong quá trình xác thực.

Bạn có thể xem, cập nhật và chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng "Quản lý tài khoản".

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Giấy phép. Bạn có thể quản lý giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky được cung cấp cho bạn trên Kaspersky Security Center Cloud Console bằng cách sử dụng chức năng "Giấy phép". Để thực hiện việc này, bạn phải thêm mã kích hoạt hợp lệ cho từng sản phẩm mà mình sử dụng. Bạn có thể bật gửi thông báo tự động nhắc hết hạn cho các giấy phép đã được kích hoạt trên sản phẩm Kaspersky. Nếu bạn gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được lời nhắc qua email. Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Thiết bị. Sau khi tạo một không gian làm việc Kaspersky Security Center Cloud Console, bạn có thể quản lý các thiết bị được kết nối với không gian làm việc của bạn và được bảo vệ bởi các sản phẩm Kaspersky. Để có thể bắt đầu quản lý các thiết bị qua Kaspersky Security Center Cloud Console, bạn nên áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ luật liên quan cho việc sử dụng các dịch vụ Kaspersky Security Center Cloud Console. Bạn cũng cần thay đổi thiết đặt Kaspersky Security Center Cloud Console cho đúng với việc sử dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, xin hãy tham khảo tài liệu trực tuyến của chúng tôi. Để đảm bảo hiệu năng, các thiết bị được quản lý trên Kaspersky Security Center Cloud Console sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ quản trị đặt trên cơ sở hạ tầng Kaspersky Security Center Cloud Console. Bài viết trực tuyến “Quy định về dữ liệu” của tài liệu cung cấp danh sách các dữ liệu được thu thập từ các thiết bị được quản lý.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ. Khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi để liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn (chẳng hạn, số giấy phép, địa chỉ email, thông tin về sản phẩm gây ra sự cố, thông tin về phần cứng và phần mềm, cũng như mô tả về sự cố). Các tập tin này cũng có thể chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng hoặc tên tập tin có thể nhận diện, siêu dữ liệu hoặc nội dung tập tin. Bạn có thể gửi các tập tin này theo toàn quyền quyết định của mình.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa thông tin tài khoản cá nhân của bạn sau không quá 1 (một) tháng kể từ khi bạn xóa tài khoản. Các bản sao lưu dữ liệu được lưu trữ trong không quá 1 (một) tháng kể từ khi tạo ra dữ liệu. Dữ liệu về không gian làm việc của bạn sẽ tự động được xóa sau khi giấy phép Kaspersky Security Center Cloud của bạn hết hạn hoặc sau khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu này thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng. Sau khi giấy phép hết hạn, bạn có thể được cấp quyền tiếp tục sử dụng Sản phẩm, mặc dù tính năng của Sản phẩm có thể bị giới hạn. Có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời gian lưu trữ dữ liệu về không gian làm việc trong bài viết “Quy định về dữ liệu” của tài liệu.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Mô tả dịch vụ

Đăng ký tài khoản. Để sử dụng Kaspersky Security for Microsoft Office 365 và truy cập tất cả các chức năng của sản phẩm này, bạn cần tạo một tài khoản cá nhân, nghĩa là bạn phải cung cấp địa chỉ email, tên công ty và mật khẩu của bạn cho chúng tôi. Bạn có thể sử dụng tài khoản Kaspersky Endpoint Security Cloud. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn dịch vụ Kaspersky Security dành cho Microsoft Office 365, trừ khi luật pháp hiện hành cho phép hoặc khi bạn đồng ý cho phép xử lý hoặc sử dụng vào các mục đích khác (chẳng hạn như, để nhận các tin tức hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của Kaspersky qua email). Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký để gửi thông báo liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365, bao gồm thông báo cho bạn khi dịch vụ không hoạt động, khi thời gian dùng thử hết hạn hoặc khi bản cập nhật đã được phát hành.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Thiết lập tài khoản. Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu tài khoản, mật khẩu và tùy chọn hoặc thậm chí xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Thiết lập tài khoản".

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Cấu hình dịch vụ. Dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 được tích hợp trực tiếp với Office 365 và cần quyền truy cập Exchange Online hay OneDrive. Để cấu hình kết nối của bạn với Exchange Online hay OneDrive, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Microsoft Online và được nhắc để cấp quyền cho ứng dụng Kaspersky Security for Office 365 thông qua luồng OAuth 2.0. Dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 cũng yêu cầu Tài khoản dịch vụ để truy cập vào kiểm tra Exchange Online. Tài khoản dịch vụ này có thể được cấu hình tự động hoặc thủ công. Nếu bạn chọn cấu hình tự động, dịch vụ sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập Quản trị viên toàn cầu. Dịch vụ sẽ không lưu dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào mà chỉ dùng dữ liệu này cho lần cấu hình và tạo Tài khoản dịch vụ đầu tiên. Nếu bạn chọn cấu hình thủ công thì không cần có thông tin đăng nhập Quản trị viên toàn cầu và Tài khoản dịch vụ sẽ được quản trị viên tạo thủ công.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Vận hành dịch vụ. Trong quá trình vận hành, dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 sẽ nhận tin nhắn và các nội dung khác (cuộc họp, công việc, v.v.) cũng như các tập tin OneDrive cần quét và các dữ liệu này được xử lý theo thiết lập bảo vệ. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 không lưu tin nhắn, tập tin OneDrive, hoặc các nội dung cần quét trong cơ sở hạ tầng của mình. Danh sách dữ liệu mà dịch vụ Kaspersky Security for Microsoft Office 365 có thể truy cập cũng như dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành dịch vụ được trình bày trong phần "Giới thiệu về việc cung cấp dữ liệu" của tài liệu.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận Chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cần thiết để chúng tôi hỗ trợ bạn, chẳng hạn như số đăng ký/giấy phép của bạn, 4 số cuối trên thẻ ngân hàng mà bạn dùng để mua giấy phép, địa chỉ email, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vấn đề của bạn, thông tin về phần cứng máy tính, phần mềm và bản chất của vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hơn nữa, bạn có thể gửi tập tin mà bạn đang gặp vấn đề cho chúng tôi bằng chức năng "Tải lên" của Tài khoản công ty. Điều này có thể giúp ích cho chúng tôi hoặc thậm chí cần thiết cho mục đích này. Tập tin này cũng có thể chứa dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên tập tin, siêu dữ liệu hay dữ liệu về người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Tất nhiên, bạn luôn được lựa chọn có tải tập tin lên hay không.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu sẽ bị xóa sau 6 tháng kể từ ngày giấy phép hết hạn.

Kaspersky CompanyAccount

Mô tả dịch vụ

Đăng ký tài khoản. Để sử dụng Kaspersky CompanyAccount và truy cập tất cả tính năng của sản phẩm này, bạn phải tạo:

 • tài khoản cá nhân;
 • một tài khoản cho công ty của bạn, trừ khi đồng nghiệp của bạn đã thực hiện điều này trước đây.

Điều này đòi hỏi bạn phải cung cấp địa chỉ email công ty của bạn (sẽ được dùng làm tên người dùng của bạn), mật khẩu, họ và tên, tên công ty và quốc gia, giấy phép sử dụng các ứng dụng Kaspersky của công ty bạn. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn các dịch vụ và Chăm sóc khách hàng của Kaspersky CompanyAccount, trừ khi bạn chọn cho phép xử lý và sử dụng dữ liệu này cho các mục đích khác. Sau khi đăng ký, tài khoản cá nhân của bạn sẽ được liên kết với tài khoản của công ty bạn. Nếu tài khoản của công ty bạn đã được tạo trước đây thì thông tin đăng ký của bạn (họ tên và địa chỉ email công ty) sẽ được gửi tới Quản trị viên Kaspersky CompanyAccount từ công ty của bạn. Quản trị viên thường là nhân viên công ty đăng ký tài khoản công ty và tài khoản cá nhân đầu tiên.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Thiết lập tài khoản. Bạn có thể xem, cập nhật, chỉnh sửa thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn bất cứ lúc nào hoặc xóa tài khoản trên tab "Tài khoản của tôi".

Quản trị viên Kaspersky CompanyAccount của công ty bạn cũng có thể thay đổi thiết lập tài khoản của bạn và đặt lại mật khẩu. Nếu bạn là Quản trị viên Kaspersky CompanyAccount của công ty thì bạn có thể chỉnh sửa các tài khoản cá nhân của tất cả các đồng nghiệp và chặn tài khoản của cả công ty (các tài khoản cá nhân của nhân viên sẽ vẫn còn trong hệ thống).

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Giấy phép. Bạn có thể thêm và xem giấy phép của công ty đối với các sản phẩm Kaspersky trên tab "Giấy phép" của Kaspersky CompanyAccount (mã kích hoạt hoặc các tập tin mã khóa cho từng sản phẩm). Giấy phép được cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được tự động thêm vào Kaspersky CompanyAccount của công ty bạn. Các tập tin mã khóa không được lưu trữ vật lý trên Kaspersky CompanyAccount. Hệ thống chỉ lưu trữ hồ sơ về giấy phép của công ty bạn. Mọi nhân viên công ty có tài khoản cá nhân liên kết với Kaspersky CompanyAccount của công ty bạn đều có quyền truy cập danh sách giấy phép. Quản trị viên Kaspersky CompanyAccount có thể xóa giấy phép của công ty bạn bằng cách xóa chúng khỏi danh sách này.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Hợp đồng. Nếu công ty của bạn mua thêm các dịch vụ Chăm sóc khách hàng, bạn có thể xem danh sách các dịch vụ đã mua trên tab "Agreements" (Thỏa thuận) sau khi giao dịch mua được ghi nhận. Danh sách hợp đồng sẽ được cung cấp cho những nhân viên công ty được chỉ rõ là được phép sử dụng dịch vụ trả phí vào thời điểm mua. Những người này sẽ tự động nhận được thông báo về việc hết hạn hợp đồng.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Các yêu cầu Chăm sóc khách hàng. Nếu bạn liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thông qua Kaspersky CompanyAccount, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin cần thiết để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Ví dụ: những thông tin này có thể bao gồm thông tin về sản phẩm liên quan đến yêu cầu của bạn, phần cứng máy tính, mạng của công ty, phần mềm và bản chất của vấn đề mà bạn đã gặp phải. Hơn nữa, có thể hữu ích hoặc thậm chí là cần thiết nếu bạn gửi cho chúng tôi các tập tin mà bạn đang gặp vấn đề hoặc các tập tin xác định cấu hình của máy tính hoặc mạng của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tùy chọn "Đính kèm tập tin" trong biểu mẫu yêu cầu. Các tập tin này cũng có thể chứa tên tập tin, siêu dữ liệu hoặc nội dung cụ thể của từng người dùng hoặc có thể nhận dạng cá nhân. Bạn luôn có thể chọn có tải các tập tin này lên hay không. Nếu bạn muốn tải tập tin lên, trước tiên hãy xem và chấp nhận Quy định về cung cấp dữ liệu trên trang tải tập tin lên. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về giấy phép của công ty, quốc gia và có thể là ngôn ngữ giao diện được chọn trong Kaspersky CompanyAccount của bạn để chọn bộ phận Chăm sóc khách hàng phù hợp với yêu cầu của bạn. Đồng nghiệp có thể truy cập các yêu cầu của bạn nếu Quản trị viên Kaspersky CompanyAccount thay đổi thủ công các thiết lập tương ứng (theo mặc định, Quản trị viên có thể xem các yêu cầu).

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào trong Thiết lập tài khoản hoặc gửi yêu cầu đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Sau khi xóa tài khoản, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu của Kaspersky cho đến hết giai đoạn lưu giữ nhưng bạn sẽ không thể truy cập vào trang web Kaspersky CompanyAccount bằng tài khoản đã bị xóa.

Kaspersky Partner Portal

Mô tả dịch vụ

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân khi bạn đặt hàng, đăng ký sản phẩm, yêu cầu dịch vụ, trả lời khảo sát, tham gia cuộc thi và khi bạn trao đổi với chúng tôi hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi.

Bạn có toàn quyền quyết định xem có tiếp tục thực hiện các hoạt động yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân này hay không. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không muốn cung cấp dữ liệu được yêu cầu, bạn có thể không hoàn thành được giao dịch.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân vào những mục đích sau:

 • cung cấp cho bạn thông tin về cảnh báo virus, nâng cấp sản phẩm, sản phẩm mới, dịch vụ, bản tin, email thông tin và nghiên cứu về ý tưởng hoặc cải tiến sản phẩm trong tương lai;
 • hỗ trợ chúng tôi tạo ra nội dung phù hợp với bạn;
 • cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt của riêng Kaspersky mà bạn có thể quan tâm;
 • hỗ trợ chúng tôi tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đáp ứng nhu cầu của bạn;
 • để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy phần mềm, dịch vụ hoặc thông tin sản phẩm quan trọng với bạn.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi thực hiện những mục đích nói trên.

 • Hơn nữa, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn mua và tải về các sản phẩm, quyền truy cập vào các dịch vụ, hoặc là tương tác với các hoạt động mà bạn chọn.

Trong các trường hợp này, cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong toàn bộ thời gian bạn sử dụng dịch vụ và sẽ được xóa sau yêu cầu đầu tiên của bạn.

GSI Parser

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ cho phép bạn kiểm tra và khắc phục lỗi tương thích PC giữa các sản phẩm Kaspersky và phần mềm khác. Do đó, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tập báo cáo để phân tích bằng cách tải nó lên trang web. Dữ liệu được truyền tới Kaspersky qua kết nối bảo mật. Dữ liệu đã cung cấp sẽ được bảo mật theo yêu cầu của luật hiện hành và các yêu cầu được nêu trong "Chính sách quyền riêng tư của Kaspersky dành cho trang web và các sản phẩm trên web".

Bạn phải tạo một tài khoản để sử dụng dịch vụ này. Để tạo tài khoản, hãy nhập địa chỉ email của bạn và đặt mật khẩu.

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email hoặc mật khẩu của mình hay xóa vĩnh viễn tài khoản trong phần Quản lý tài khoản của bạn.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Đối tượng được tải lên sẽ được lưu trữ trên hệ thống của Kaspersky trong không quá 90 ngày, sau đó đối tượng sẽ bị xóa và không thể khôi phục được.

Trang web và biểu mẫu khác

Mô tả dịch vụ

Nội dung đặc biệt. Để truy cập nhiều nội dung khác nhau, chẳng hạn như Sách trắng, Video, đăng ký sự kiện hoặc truy cập tài liệu chuyên về tiếp thị, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp họ, tên, email và số điện thoại của bạn dưới dạng dữ liệu bắt buộc để cung cấp cho bạn nội dung cao cấp này.

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Các bản dùng thử miễn phí. Nếu bạn muốn dùng thử sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp họ, tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để gửi mã kích hoạt và nhắc bạn về thời điểm kết thúc giai đoạn dùng thử. Tối đa 14 ngày kể từ khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn có thể nhận được lời nhắc cuối cùng và lời mời mua bản quyền chính thức.

Mục đích và cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng.

Bản tin, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn đã đăng ký và cung cấp cho chúng tôi họ, tên cũng như địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng những dữ liệu này để cung cấp thêm thông tin cho bạn về sản phẩm và dịch vụ, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể sẽ quan tâm.

Cơ sở pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là sự đồng thuận của bạn. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng thuận của mình, bạn có thể nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở mỗi email bất kỳ lúc nào hoặc liên lạc với chúng tôi qua email. Thay đổi này sẽ có hiệu lực lập tức và cả về sau này.

Biểu mẫu liên hệ. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các biểu mẫu liên hệ và hỗ trợ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (các trường nhập dữ liệu được đánh dấu “*”). Chúng tôi sẽ chỉ xử lý hoặc sử dụng những thông tin này khi cần liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn thông tin mà bạn muốn. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin (thông qua các trường không được đánh dấu “*”). Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ xử lý những thông tin này theo tất cả các yêu cầu bảo vệ dữ liệu áp dụng. Dữ liệu này sẽ được chuyển tiếp đến đội ngũ Kaspersky phụ trách khu vực của bạn. Đội ngũ Kaspersky khu vực sẽ sử dụng những dữ liệu này để liên hệ với bạn.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi thực hiện những mục đích nói trên.

Khảo sát hàng năm về mức độ hài lòng của khách hàng dành cho người dùng dịch vụ Chăm sóc khách hàng. Kaspersky tiến hành khảo sát theo từng sự việc và khảo sát hàng năm đối với người dùng dịch vụ Chăm sóc khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Để tiến hành Khảo sát hàng năm về mức độ hài lòng của khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu sau đây:

Địa chỉ email của bạn giúp chúng tôi xác định danh tính của bạn với tư cách là người dùng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên kết ý kiến của bạn trong bản khảo sát với các lần liên hệ cũng như lịch sử các yêu cầu đã gửi đến bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Đánh giá của bạn dành cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi và các đề xuất sẽ được dùng để cải tiến chất lượng dịch vụ mà bộ phận Chăm sóc khách hàng Kaspersky cung cấp.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi cải thiện các dịch vụ của mình.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu này không còn cần thiết cho các mục tiêu chúng tôi đang thực hiện, thời lượng lưu trữ được nêu trong thỏa thuận đồng ý đã hết hạn, hoặc nếu bạn rút lại sự đồng thuận của mình và khi không còn cơ sở pháp lý nào khác. Nếu là các trường hợp sau, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sau khi cơ sở pháp lý khác không còn được áp dụng nữa.

Bạn có thể cấu hình trình duyệt sao cho các cookie bị chặn hoặc hệ thống thông báo cho bạn bất cứ khi nào một trang web muốn đặt một cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể khiến bạn không thể tiếp tục sử dụng tất cả các chức năng của trang web.

NGƯỜI NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trang web và các dịch vụ trên web của chúng tôi cơ bản được thiết kế theo cách giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân ở mức tối thiểu cần để đạt được các mục tiêu xử lý. Tại Kaspersky, chỉ những người này mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, đó là những người buộc phải có quyền truy cập như vậy để thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc của họ.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người nhận bên ngoài nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu bạn đồng ý chia sẻ. Người nhận bên ngoài có thể là:

 • Nhà xử lý: Các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi dùng để cung cấp một số dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như: nhà thầu. Trong phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cần truy cập dữ liệu cá nhân, chúng tôi đảm bảo rằng hoạt động truy cập này được giới hạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ tương ứng. Hơn nữa, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cũng phải tuân thủ tất cả các quy định bảo vệ dữ liệu được áp dụng.
 • Cơ quan nhà nước: Các cơ quan và tổ chức nhà nước, chẳng hạn như: văn phòng công tố viên, tòa án hoặc cơ quan thuế, những nơi mà chúng tôi có thể phải truyền dữ liệu cá nhân tới đó theo từng trường hợp.
 • Cơ quan tư nhân: Các cơ quan tư nhân mà chúng tôi phải chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở pháp lý hoặc có sự đồng thuận của bạn.

NƠI CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN/QUỐC GIA CHUYỂN GIAO BÊN THỨ BA

Dữ liệu cá nhân do người dùng cung cấp cho Kaspersky có thể được xử lý ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và có thể bao gồm các quốc gia sau đây: Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Canada, Singapore, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Mexico, Trung Quốc, Azerbaijan.

Kaspersky đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các phương thức bảo vệ và bảo mật tốt nhất, bao gồm sử dụng các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu về chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa các công ty thuộc tập đoàn. Điều này đòi hỏi tất cả các công ty thuộc tập đoàn phải bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý từ Khu vực kinh tế Châu Âu theo một tiêu chuẩn tương đương, bắt buộc theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sỹ, chúng tôi đảm bảo trước khi chuyển giao rằng, ngoài các trường hợp ngoại lệ được pháp luật cho phép, người nhận có mức độ bảo mật dữ liệu thích hợp hoặc có biện pháp bảo vệ thích hợp. Bạn có thể nhận bản sao của các biện pháp bảo vệ thích hợp bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây.

Theo thông lệ hoạt động kinh doanh chung của chúng tôi, dữ liệu mà chúng tôi nhận được từ người dùng ở Liên minh Châu Âu được xử lý trên máy chủ được đặt ở Liên minh Châu Âu hoặc Nga.

Trong phạm vi áp dụng của luật pháp hiện hành tại địa phương, chúng tôi sẽ chọn một cơ chế chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới phù hợp với các yêu cầu hiện hành của luật pháp tại địa phương và thỏa mãn các điều kiện cũng như hoàn thiện các thủ tục liên quan hoặc nhận các phương pháp bảo vệ cần để chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới.

QUYỀN VỀ DỮ LIỆU CỦA BẠN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin thông báo rằng bạn có một số quyền về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý:

 • Quyền được cung cấp thông tin. Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và quyền của bạn.
 • Quyền tiếp cận. Bạn có quyền yêu cầu xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không; nếu có, bạn có quyền truy cập vào những quá trình xử lý này
 • Quyền yêu cầu chỉnh sửa. Bạn có quyền yêu cầu cải chính những dữ liệu cá nhân không chính xác về bạn mà chúng tôi đang xử lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu hoàn thiện những dữ liệu chưa hoàn chỉnh đó.
 • Quyền yêu cầu xóa (Quyền được lãng quên). Trong một vài trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế xử lý. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ: nếu bạn nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu cá nhân hay quá trình xử lý là bất hợp pháp, bạn phản đối việc xóa dữ liệu và thay vào đó là yêu cầu hạn chế sử dụng.
 • Quyền yêu cầu chuyển dữ liệu. Nếu bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi dựa trên hợp đồng hay thỏa thuận đồng ý, bạn có quyền yêu cầu chuyển giao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn ở định dạng đã được cấu trúc, thông dụng và máy có thể đọc được.

Quyền phản đối

Quyền phản đối theo từng trường hợp Bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào, trên cơ sở liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn, để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (theo điểm f) khoản (1) điều 6 GDPR); bao gồm lập hồ sơ dựa trên các điều khoản này. Chúng tôi sẽ không còn quyền xử lý những dữ liệu cá nhân như vậy theo các mục đích đó nữa, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh căn cứ chính đáng có tính thuyết phục cho việc xử lý có ảnh hưởng đến lợi ích, quyền lợi và tự do của bạn, hay việc xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện, hay bảo vệ khỏi các khiếu nại pháp lý.

Phản đối xử lý dữ liệu vì mục đích tiếp thị trực tiếp

Trong phạm vi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vì những mục đích như vậy vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn phản đối việc xử lý vì mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích như thế nữa.

 • Quyền rút lại sự đồng thuận. Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Quyết định rút lại sự đồng thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào đã được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng thuận.
 • Quyền khiếu nại. Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn là bất hợp pháp, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là ở quốc gia thành viên nơi bạn cư trú, nơi bạn làm việc, hay ở nơi xảy ra vi phạm bị cáo buộc.

Trong phạm vi luật pháp hiện hành tại địa phương có yêu cầu khác, các yêu cầu pháp lý của địa phương sẽ được áp dụng.

Nếu muốn thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi bất cứ lúc nào.