Chuyển đến nội dung chính


THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (EULA) DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tại đây, các SMB và doanh nghiệp lớn có thể tìm thấy các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (EULA) dành cho các sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng nhấn vào phiên bản phù hợp:

Tại đây bạn có thể tìm thấy các thỏa thuận cho các sản phẩm đám mây.


Nếu không tìm thấy tài liệu bạn cần hoặc tài liệu không có sẵn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và họ sẽ cung cấp cho bạn tài liệu cần thiết.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về mã của bên thứ ba được sử dụng để phát triển các trang web của công ty tại đây.