Skip to main


THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (EULA) DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tại đây, các doanh nghiệp vừa & nhỏ và các doanh nghiệp lớn có thể tìm thấy các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (EULA) dành cho các sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng nhấn vào phiên bản phù hợp:
Tại đây, bạn có thể tìm thấy thỏa thuận cho các sản phẩm đám mây.


Nếu bạn không thể tìm thấy tài liệu mình cần hoặc tài liệu không có sẵn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để họ cung cấp cho bạn tài liệu cần thiết.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về mã của bên thứ ba đã được sử dụng trong việc phát triển các trang web của doanh nghiệp tại đây (bằng tiếng Anh).