Chuyển đến nội dung chính

Cách hủy đăng ký nhận Thông báo đẩy

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tắt thông báo đẩy trong các trình duyệt khác nhau trên máy tính và thiết bị di động.

Cách tắt thông báo đẩy trong Chrome

Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo bất kỳ lúc nào, để thực hiện điều này:

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấn vào Thêm (ba dấu chấm) > Cài đặt.
 3. Nhấn vào Quyền riêng tư và bảo mật > Chế độ cài đặt trang web > Thông báo.
 4. Chọn tùy chọn mà bạn muốn đặt làm cài đặt mặc định.

  • Chặn một trang web:

  1. Bên cạnh "Không được phép gửi thông báo," hãy nhấn vào Thêm.
  2. Nhập địa của web của trang.
  3. Nhấn vào Thêm.

Cách tắt thông báo trên thiết bị di động Android

 1. Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở Chrome .
 2. Ở phía bên phải của thanh địa chỉ, hãy chạm vào Thêm > Cài đặt.
 3. Chạm vào Cài đặt trang web > Thông báo.
 4. Ở trên đỉnh, hãy bật hoặc tắt cài đặt này.

Cách tắt thông báo trong FireFox.

 1. Nhấn vào nút menu và chọn Cài đặt.
 2. Nhấn vào Riêng tư & bảo mật ở bảng bên trái.
 3. Cuộn xuống đến phần Quyền hạn.
 4. Nhấn vào nút Cài đặt… cạnh Thông báo.
 5. Chọn một trang web.
 6. Nhấn vào nút Xóa trang web.

Cách tắt thông báo trong Opera

 1. Mở trình duyệt Opera.
 2. Nhấn vào menu Cài đặt.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Nâng cao.
 4. Trong phần Quyền riêng tư và bảo mật, nhấn vào Cài đặt trang web.
 5. Tìm tùy chọn Thông báo và nhấn vào nó.
 6. Trong phần Cho phép, bạn sẽ thấy danh sách các trang web có thể gửi thông báo đẩy cho bạn.
 7. Để tắt thông báo đẩy từ một trang web cụ thể, hãy nhấn vào ba dấu chấm bên cạnh trang đó và chọn Xóa.

Cách tắt thông báo trong trình duyệt Safari

 1. Mở trình duyệt Safari.
 2. Vào phần Cài đặt và Thông báo.
 3. Chọn trang có các thông báo làm phiền bạn và thay đổi cài đặt thành Từ chối.

Cách tắt thông báo trong trình duyệt Microsoft Edge

 1. Trong Edge, vào Cài đặt và thêm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt của bạn.
 2. Chọn Cài đặt Cookie và quyền truy nhập site và chọn Thông báo. Bên dưới Cho phép, bạn sẽ thấy danh sách các trang web hiện đang gửi thông báo cho bạn.
 3. Chọn ba dấu chấm bên cạnh trang web mà bạn muốn ngừng nhận thông báo và chọn Xóa hoặc Chặn.

  Chọn Chặn ngăn trang web gửi thông báo cho bạn.

  Chọn Xóa cũng dừng thông báo, nhưng sau này nếu bạn truy cập lại thì trang web này sẽ hỏi bạn có muốn cho phép lại thông báo không.