Chuyển đến nội dung chính

Kaspersky Lab đánh giá cao phản hồi của bạn!

Khi bạn viết đánh giá, vui lòng xem xét các hướng dẫn sau:

  • Tập trung vào sản phẩm và trải nghiệm cá nhân của bạn khi sử dụng sản phẩm đó
  • Cung cấp chi tiết lý do tại sao bạn thích hoặc không thích một sản phẩm
  • Tất cả các đánh giá được gửi phải tuân theo các điều khoản được quy định trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi


Chúng tôi có quyền không đăng đánh giá của bạn nếu nó chứa bất kỳ loại nội dung nào sau đây hoặc vi phạm các hướng dẫn khác:

  • Lời lẽ tục tĩu, ngôn ngữ phân biệt đối xử hoặc ngôn ngữ khác không phù hợp với một diễn đàn công cộng
  • Quảng cáo, nội dung “rác” hoặc tham chiếu đến các sản phẩm, ưu đãi hoặc trang web khác
  • Địa chỉ email, URL, số điện thoại, địa chỉ thực hoặc các dạng thông tin liên hệ khác
  • Nhận xét mang tính chỉ trích hoặc ác ý về các bài đánh giá khác được đăng trên trang hoặc về tác giả của chúng


Ngoài ra, nếu bạn muốn chia sẻ phản hồi với chúng tôi về lựa chọn sản phẩm, giá cả, đặt hàng, giao hàng hoặc các vấn đề dịch vụ khách hàng khác, vui lòng không gửi phản hồi này thông qua mục đánh giá sản phẩm. Thay vào đó, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tận hưởng viết đánh giá của bạn!