Skip to mainLiên hệ với chúng tôi

Nếu có câu hỏi về sản phẩm, cần hỗ trợ kỹ thuật và các câu hỏi khác thì bạn có thể liên hệ với Kaspersky bằng tất cả các cách dưới đây.

Dành cho khách hàng gia đình

Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm bảo vệ cho nhà và gia đình của bạn.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng doanh nghiệp
Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm bảo vệ cho doanh nghiệp của bạn.

Trụ sở chính

Liên hệ với chúng tôi để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bất kỳ sản phẩm, giải pháp hoặc dịch vụ bảo mật Internet nào của chúng tôi.

Văn phòng sở tại

2 Kingdom Street
London
W2 6BD
United Kingdom
+44 (0)20 3549 3499
info@kaspersky.com
www.kaspersky.co.uk

Liên hệ khác

Thông tin chung

Thông tin bán hàng

Cấp giấy phép OEM và Công nghệ
oem@kaspersky.com

Quan hệ công chúng

Kiểm tra tập tin / Liên kết

Kiểm tra bất kỳ dấu hiệu mối đe dọa đáng ngờ nào, cho dù đó là tập tin, mã băm tập tin, địa chỉ IP hay địa chỉ web.