Skip to mainLiên hệ với chúng tôi

Nếu có câu hỏi về sản phẩm, cần hỗ trợ kỹ thuật và các câu hỏi khác thì bạn có thể liên hệ với Kaspersky bằng tất cả các cách dưới đây.

Dành cho khách hàng gia đình

Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm bảo vệ cho nhà và gia đình của bạn.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng doanh nghiệp
Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm bảo vệ cho doanh nghiệp của bạn.

Trụ sở chính

Liên hệ với chúng tôi để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bất kỳ sản phẩm, giải pháp hoặc dịch vụ bảo mật Internet nào của chúng tôi.

Liên hệ khác