Skip to main

Điều hành doanh nghiệp của bạn mà không gặp các mối đe dọa mạng

Triển khai quy mô và giải pháp bảo vệ tức thì khi bạn cần

  • Nhận giải pháp bảo mật giúp cuộc sống dễ dàng hơn chứ không phải khó khăn hơn
  • Bảo vệ mọi thiết bị cho dù bạn đang ở văn phòng hay làm việc từ xa
  • Mở rộng quy mô dễ dàng và bảo mật các môi trường và nền tảng đa dạng

Giải thưởng & Hiệu suất

Bất kể quy mô của tổ chức của bạn, bạn sẽ luôn được an toàn.

Khám phá các giải pháp kinh doanh của chúng tôi

Bất kể quy mô của tổ chức của bạn, bạn sẽ luôn được an toàn.

Kaspersky Endpoint Security Cloud
An ninh mạng giúp phát triển kinh doanh với tài nguyên hạn chế

  • Thuê một giải pháp duy nhất cho tất cả các nhu cầu bảo mật CNTT của bạn
  • Hiện diện mọi nơi và bảo vệ mọi thứ bằng bảng điều khiển dựa trên đám mây
  • Biện pháp kiểm soát đám mây với Cloud Discovery và bảo vệ Microsoft Office 365
Kaspersky Endpoint Security for Business
Bảo mật thích ứng cho các môi trường hỗn hợp

  • Bảo vệ mọi thiết bị đầu cuối mà không tốn nhiều chi phí
  • Ngăn chặn lỗi của con người
  • Tối đa hóa số lượng sự cố được xử lý tự động

Các sản phẩm dành cho doanh nghiệp của Kaspersky

Các sản phẩm dành cho doanh nghiệp của Kaspersky đáp ứng các nhu cầu bảo mật CNTT hiện tại và tương lai của bạn với tính năng bảo vệ thích ứng của chúng tôi chống lại các mối đe dọa nâng cao nhắm mục tiêu đến doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Được kiểm tra nhiều nhất, được trao giải thưởng nhiều nhất

Cần trợ giúp cho bước tiếp theo?

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn theo cách phù hợp nhất với bạn