Chuyển đến nội dung chính

Bắt đầu với Kaspersky Next EDR Foundations

Giúp công tác bảo mật thiết bị đầu cuối của bạn trở nên đơn giản với Kaspersky Next EDR Foundations. Bạn nên sử dụng bảng điều khiển trên nền tảng đám mây, có chế độ xem Pro hiệu quả và dễ sử dụng để lưu trữ hệ thống bảo mật của mình.

Nếu bạn ưu tiên mạng tại chỗ, hãy tải về và cài đặt sản phẩm mới từ Kaspersky Security Center ở bên dưới, sau đó triển khai sản phẩm theo Hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi.

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Trợ giúp trực tuyến.