Chuyển đến nội dung chính

Bắt đầu sử dụng Kaspersky Next EDR Optimum

Đã đến lúc tăng cường khả năng bảo mật của bạn với Kaspersky Next EDR Optimum. Bạn nên sử dụng bảng điều khiển trên nền tảng đám mây, có chế độ xem Pro hiệu quả và dễ sử dụng để lưu trữ hệ thống bảo mật của mình. Nếu bạn cần sử dụng chế độ xem Chuyên gia có các tùy chọn cài đặt nâng cao và thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào ksc.kaspersky.com.

Nếu bạn ưu tiên mạng tại chỗ, hãy tải về và cài đặt sản phẩm mới từ Kaspersky Security Center ở bên dưới, sau đó triển khai sản phẩm theo Hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi.

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Trợ giúp trực tuyến.