THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (EULA)

Tại đây, các SMB và doanh nghiệp lớn có thể tìm thấy các thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (EULA) dành cho các sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng nhấp vào phiên bản thích hợp:

Kaspersky Security for Internet Gateway

Kaspersky Security for Mobile

Kaspersky Security for Collaboration

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kaspersky Embedded Systems Security

Kaspersky Private Security Network

Threat Data Feeds

Kaspersky Anti Targeted Attack