Chuyển đến nội dung chính

Mọi thứ bạn cần để luôn được bảo vệ

Kaspersky Small Office Security là một giải pháp bảo mật được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp rất nhỏ. Đây là sự kết hợp của giải pháp bảo vệ PC gia đình đơn giản với các khả năng đặc biệt để bảo vệ doanh nghiệp của bạn khi nhân viên đang làm việc.