Chuyển đến nội dung chính

Hủy bỏ và Hoàn tiền

Gói đăng ký được gia hạn tự động vào cuối kỳ gói đăng ký, cho kỳ tiếp theo, cho đến khi bạn hủy gói đăng ký. Nếu bạn không muốn tiếp tục gói đăng ký cho kỳ tiếp theo thì bạn chỉ cần hủy gói đăng ký đó. Nếu bạn muốn hoàn lại tiền cho kỳ gần nhất mà bạn đã thanh toán thì bạn cần yêu cầu hoàn tiền. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy mọi thông tin chi tiết về cách thức hủy bỏ và hoàn tiền cũng như các bước bạn cần thực hiện.

Tôi có thể hủy gói đăng ký của mình bằng cách nào?

Điều gì xảy ra nếu tôi hủy gói đăng ký của mình?

Tôi có thể nhận hoàn tiền bằng cách nào?

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi yêu cầu hoàn tiền?

Tôi có thể hủy gói đăng ký của mình bằng cách nào?

Bạn có thể hủy bỏ gói đăng ký của mình thông qua tài khoản My Kaspersky. Để hủy bỏ:

  • Đăng nhập vào my.kaspersky.com
  • Vào trang Gói đăng ký của bạn
  • Nhấn vào Quản lý gói đăng ký
  • Chọn Hủy bỏ gói đăng ký và làm theo các bước để xác nhận việc hủy bỏ

Bạn cũng có thể hủy bỏ gói đăng ký của mình bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Kaspersky..

Điều gì xảy ra nếu tôi hủy gói đăng ký của mình?

Khi bạn hủy gói đăng ký của mình, bạn sẽ ngừng tính phí tự động cho các kỳ gói đăng ký tiếp theo. Kỳ gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn tính năng bảo vệ đầy đủ cho đến ngày hết hạn. Sau ngày này, gói đăng ký của bạn kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí cho kỳ tiếp theo.

Xin lưu ý rằng việc hủy bỏ chỉ áp dụng cho khoản thanh toán tiếp theo đã lên lịch và bạn không được hoàn tiền cho khoản thanh toán đã được thực hiện. Bởi vì thanh toán tự động xảy ra trước khi kết thúc kỳ gói đăng ký hiện tại của bạn do đó gói đăng ký bị hủy trong thời gian còn lại sẽ vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc kỳ tiếp theo. Ví dụ: nếu gói đăng ký của bạn đã được gia hạn cho năm tiếp theo và kỳ hiện tại của bạn còn 2 tuần nữa thì gói đăng ký sẽ kết thúc sau 1 năm 2 tuần. Nếu muốn hủy bỏ thanh toán gia hạn sớm cho năm tiếp theo và chấm dứt gói đăng ký của mình sau 2 tuần khi hết hạn, bạn cần yêu cầu hoàn tiền.

Tôi có thể nhận hoàn tiền bằng cách nào?

Theo Điều khoản và Điều kiện của đại lý bán lẻ chính thức Nexway của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng. Các khoản thanh toán được thực hiện khi mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của Kaspersky hoặc các khoản thanh toán tự động để gia hạn gói đăng ký có thể được hoàn lại. Để yêu cầu hoàn tiền, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Kaspersky.

Vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

  • Ngày mua
  • Tên và địa chỉ email mà bạn đã điền trong quá trình mua
  • Mã số đơn hàng

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi yêu cầu hoàn tiền?

Sau khi bạn đưa ra yêu cầu, chuyên gia hỗ trợ khách hàng của chúng tôi cần kiểm tra xem tất cả thông tin được cung cấp có đúng không và yêu cầu có đáp ứng các tiêu chí của chính sách hoàn tiền hay không. Sau khi thông tin được xác nhận và quá trình hoàn tiền bắt đầu thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 5 - 7 ngày làm việc.

Theo đó, gói đăng ký của bạn sẽ bị hủy. Nếu bạn yêu cầu hoàn tiền cho lần mua đầu tiên và gói đăng ký hiện đang hoạt động thì gói đăng ký sẽ bị hủy và ngay lập tức chuyển sang trạng thái hết hạn. Quy trình này hoạt động tương tự đối với khoản thanh toán gia hạn tự động, trừ khi yêu cầu hoàn tiền được thực hiện cho kỳ gói đăng ký chưa bắt đầu (tức là trong thời hạn thanh toán tự động khoảng 2 tuần trước khi kỳ gói đăng ký hiện tại của bạn kết thúc). Trong trường hợp đó, kỳ gói đăng ký tiếp theo sẽ không bắt đầu, nhưng kỳ gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ tiếp tục cung cấp tính năng bảo vệ đầy đủ cho bạn đến ngày hết hạn.