Tuyên bố Pháp lý

Thông tin đã đăng ký về nhà xuất bản trang web này


Văn phòng đã đăng ký: Kaspersky Lab HQ 
39A/3 Leningradskoye Shosse 
Moscow, 125212
Russian Federation
Địa chỉ thực: Kaspersky Lab HQ
39A/3 Leningradskoye Shosse
Moscow, 125212
Russian Federation
Tổng Giám đốc: Eugene Kaspersky
VAT (INN) – số: 7713140469
Loại tổ chức: ZAO (Công ty Cổ Phần Khép kín của Nga)
Địa điểm của tổ chức: Phòng Đăng ký Moscow
Số tổ chức: 1027739867473
Email: info@kaspersky.com
Điện thoại: +7-495-797-8700
Fax: +7-495-797-8709

Để biết thông tin liên hệ, hãy xem trang Liên hệ của chúng tôi