Chuyển đến nội dung chính

Bảng giá gia hạn gói đăng ký

Kaspersky cung cấp nhiều loại gói đăng ký để bảo vệ số lượng thiết bị khác nhau. Nếu bạn đã mua giải pháp của mình từ cửa hàng trực tuyến của Kaspersky thì trang này sẽ giúp bạn xác định giá gia hạn đang có hiệu lực cho gói đăng ký của bạn. Chỉ cần tìm gói đăng ký của bạn và số lượng thiết bị đã được mua và xem giá gia hạn hiện tại.

Giá gia hạn trên trang này có thể thay đổi. Mọi thay đổi về giá gia hạn sẽ được đăng lên trang này. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về giá gia hạn cho gói đăng ký của bạn qua email trước ngày gia hạn. Xin lưu ý rằng một số giảm giá và ưu đãi nhất định có thể có tại thời điểm gia hạn tiếp theo sẽ không áp dụng cho bạn. Mức thuế hiện hành có thể được tính cho bất kỳ giao dịch mua nào.