Chuyển đến nội dung chính

Đừng lo, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ sản phẩm hiện tại của bạn

Chúng tôi muốn bạn chuyển sang các cấp bảo mật mới của mình và nhận được mọi lợi ích hấp dẫn, nhưng nếu bạn không muốn chuyển thì cũng không sao! Bạn vẫn:

  • Được bảo vệ: Các sản phẩm cũ của chúng tôi vẫn có quyền truy cập cơ sở dữ liệu virus mới nhất
  • Được hỗ trợ: Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn với sản phẩm cũ
  • Được chăm sóc: Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất hiện có bất cứ lúc nào bạn cần

Hỗ trợ và các bản tải về cho các sản phẩm cũ của chúng tôi

Chúng tôi đang bảo vệ bạn trên mọi thiết bị.