Chuyển đến nội dung chính

Tự động gia hạn là gì?

Khi bạn chọn Tự động gia hạn, sản phẩm Kaspersky Lab của bạn sẽ tự động được gia hạn trước khi hết hạn. Bạn không cần làm bất cứ điều gì để gia hạn. Tự động gia hạn giúp bảo vệ thiết bị và dữ liệu của bạn liên tục, nhắc trạng thái đăng ký cho bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Nó hoạt động như thế nào?

  1. Bạn đặt hàng và kích hoạt đăng ký tại thời điểm mua hàng.
  2. Trước khi đăng ký của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email rằng khoản thanh toán Tự động gia hạn của bạn đã đến hạn. Vì vậy, bạn sẽ biết chính xác số tiền và ngày thanh toán cùng các thay đổi nếu có đối với giá gốc.
  3. Nếu bạn quyết định tiến hành Tự động gia hạn, hệ thống sẽ sử dụng chi tiết thanh toán ban đầu của bạn để tự động tính khoản phí sắp tới. Trong trường hợp có vấn đề về thanh toán – chẳng hạn thẻ ngân hàng bị hết hạn – chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để cập nhật thông tin thanh toán của bạn.
  4. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc gia hạn của bạn đã thành công.
  5. Bạn có thể hủy đăng ký Tự động gia hạn bất kỳ lúc nào nếu muốn. Các hướng dẫn được đính kèm trong email xác nhận đơn hàng của bạn.

Làm cách nào để tắt Tự động gia hạn?

Hãy làm theo liên kết được đính kèm với thư nhắc gia hạn hoặc email xác nhận đơn hàng. Sau khi hủy Tự động gia hạn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận lựa chọn của bạn.

Nếu có vấn đề gì xảy ra, vui lòng xem trang Hỗ trợ khách hàng để biết thông tin và liên hệ.