DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Cách Mua

Bạn có thể mua trực tuyến tối đa 25 giấy phép cho các sản phẩm Kaspersky Lab dành cho doanh nghiệp. Đối với các đơn đặt hàng lớn hơn, hãy tham khảo đối tác Kaspersky Lab được ủy quyền. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về bảo mật bảo mật doanh nghiệp hoặc cần trợ giúp để tìm nhà bán lại được ủy quyền, các chuyên gia bảo mật của Kaspersky Lab có mặt ở đây để trợ giúp.