Kaspersky Endpoint Security

Khi quyết định tải về gói phân phối của mô-đun Mã hóa AES, phải được hướng dẫn bằng luật quốc gia của đất nước mà Bạn đang cư trú liên quan đến phương tiện mật mã.

Hướng dẫn triển khai mô-đun Mã hóa AES