Kaspersky Security for Mobile

Phiên bản Mới nhất

Version 10 (10.8.0.43) Tải về

Bổ trợ Quản lý Ứng dụng

Administration Plug-In for version 10 Tải về
Administration Plug-In MDM for version 10 Tải về

Cấu phần Bổ sung

(Package for Security Center) for version 10 Tải về
(Distributive) for version 10 Tải về

Tài liệu

Implementation Guide For Version 10 Tải về

OnlineHelp For Version 10 Tải về

Ghi chú Phát hành

Release Notes For Version 10 Tải về

*Kaspersky Endpoint Security for Windows (Gói phân phối AES256) và Kaspersky Security Center for Windows (Gói đầy đủ) bao gồm các thuật toán mã hóa AES256. Bằng cách tải về và sử dụng gói này, người dùng nhận trách nhiệm về việc tuân thủ luật địa phương.